Norge

Norge kan bli dømt for brudd på Breiviks rettigheter

Onsdag kan den norske stat bli dømt for brudd på massedrapsmannen Anders Behring Breivik menneskerettigheter.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sa han helst hadde sluppet å håndhilse på terrordømte Anders Behring Breivik.

Mindre enn seks år etter at Behring Breivik angrep regjeringen, forvaltningen og AUFs sommerleir på Utøya med en 900 kilo tung bombe og ekspanderende ammunisjon, er det en reell mulighet for at staten blir dømt i en rettsprosess mot den terrordømte massedrapsmannen.

Det skjedde da Oslo tingrett behandlet søksmålet hans, og det kan skje igjen når Borgarting lagmannsrett avsier dom i ankesaken onsdag formiddag.

Bærebjelken saken til Behring Breivik, slik hans prosessfullmektig advokat Øystein Storrvik presenterte den, er at klienten hans er å anse som fullstendig isolert under dagens soningsregime.

Anders Behring Breivik er mentalt sårbar, en tilstand som gjør skadevirkningene av isolasjon vedvarende og stadig alvorligere ifølge Storrvik.

Selv sier ABB at han nå er blitt langt mer radikal i fengselet.

– Jeg har ikke hatt noen å snakke med og har vært helt uten korreksjoner. Jeg er blitt særere og særere, fastslo Breivik da han forklarte seg i lagmannsretten.

Breivik er skadd, og den eneste adekvate behandlingen er å gi ham samvær med ikke-profesjonelle aktører, fortrinnsvis andre innsatte, ifølge advokaten.

Dersom lagmannsretten er enig i Storrviks argumentasjon, er det nærliggende at den vil komme til at sikkerhetstiltakene i Skien fengsel går lenger enn menneskerettighetenes artikkel 3 gir anledning til.

Han er Behring Breiviks besøksvenn (48): – Jeg må se enkelt på det. Han har krav på menneskelig kontakt.

Breivik fortsatt farlig

Staten er ikke uenig i at sikkerhetsregimet i fengselet er svært strengt. De faktiske forholdene i saken – hvordan soningsforholdene til Breivik er og har vært innrettet – er for det meste uomstridt.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted poengterte imidlertid at det har vært flere lempninger i sikkerhetstiltakene og løpende tilpasninger etter hvert som Breivik har tatt fatt på soningen av dommen på 21 års forvaring.

Staten valgte å toppe laget og satte inn Sejersted selv i ankerunden.

Bruken av håndjern er så å si eliminert, og de svært inngripende nakenransakingene og selvmordskontrollene Breivik ble underlagt da han satt i varetekt, blir ikke praktisert lenger. Sejersted gikk også sterkt i rette med Breiviks påstand om isolasjon.

Breivik er ikke isolert, anfører ham. Snarere tvert imot har han kontakt med en lang rekke mennesker daglig, og har ukentlige samtaler med en ekstern besøksvenn.

Det som til syvende og sister avgjørende er risikovurderingene av Breivik, og hvordan han tidligere har forledet sine omgivelser, også de aller nærmeste, ifølge Sejersted. Han advarte mot å feste tillit til at Breivik er den han fremstiller seg som for retten og for kriminalomsorgen

– Hans evne til å planlegge og utøve ekstrem vold er ubestridt. Han har også en ubestridelig evne til å holde planleggingen skjult, sa Sejersted.

– Samme mørke Breivik

Breivik har anført brudd på menneskerettighetenes artikkel 3 om forbud mot "umenneskelig og nedverdigende behandling" og på artikkel 8, som omfatter retten til privatliv og til å stifte relasjoner til andre mennesker.

Oslo tingrett kom til at deler av sikkerhetstiltakene rundt Breivik var for strenge og ikke tilstrekkelig hadde tatt opp i seg den relativt eksemplariske oppførselen Breivik har utvist i fengselet. Når det gjelder hans svært begrensede mulighet til å kommunisere med omverdenen, kom tingretten derimot til at hans ekstremistiske grunnsyn og faren for at han skal spre sin ideologi og forsøke å etablere et terrornettverk tilsier en svært streng kontroll.

Staten ble dømt for brudd på artikkel 3, men frikjent for brudd på artikkel 8.

Regjeringsadvokaten mener det ikke er blitt begått brudd på menneskerettighetene på noe tidspunkt i soningsforløpet, og anfører at dagens regime og slik soningen er innrettet også er godt innenfor menneskerettighetenes rammer.

Det avgjørende er at Breivik fortsatt er en svært farlig mann, ifølge Sejersted.

– Det er den samme mørke og manipulerende Breivik vi ser her. Dette er den sammen mannen som kan skyte ungdommer i ryggen, og når de ligger skadd og ber for sitt liv, går han bort og skyter dem i ansiktet, sa Sejersted i sin prosedyre for retten.

Storrvik om Behring Breivik: Han er en person som sitter helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet

Les mer om

  1. Anders Behring Breivik
  2. Skien