Jusprofessor: Klart lovstridig å ta passet fra norskfødte barn

«Bryter fundamentalt med grunnleggende rettsprinsipper», sier jusprofessor Hans Petter Graver om fem norskfødte barn som sammen med foreldre og besteforeldre fratas statsborgerskapet.

Å ta passet fra barnebarna er ikke norsk forvaltning verdig, mener jusprofessor Hans Petter Graver.

Saken om storfamilien på 12, som mister sine statsborgerskap og kan bli tvunget til å forlate landet etter 27 år i Norge, har utløst bekymringsreaksjoner fra Høyre, Ap, Venstre, KrF og SV.

En av landets ledende eksperter i forvaltningsrett, jusprofessor Hans Petter Graver, mener det er oppsiktsvekkende og klart lovstridig saksbehandling overfor barnebarna i familien, fem barn som alle er født i Norge.

UDI mener å ha funnet løgn

Familien mister statsborgerskapet fordi de to besteforeldrene etter Utlendingsdirektoratets (UDI) vurdering kom med usanne opplysninger da de kom til Norge med sine tre barn i 1990.

Ekteparet oppga at de var statsløse palestinske flyktninger fra Syria, mens UDI etter nærmere undersøkelser er kommet til at de var jordanske statsborgere uten rett til opphold i Norge.

De var barn da de kom, men nå kan disse to brødrene og barna deres miste statsborgerskapet.

Får også følger for etterkommernes statsborgerskap

De tre barna er nå voksne som har stiftet egne familier. Hele familien i tre generasjonsledd har fått vedtak om at de mister sine norske statsborgerskap.

For selv om barnebarna er født i Norge, vil UDI avregistrere barnebarnas statsborgerskap i folkeregisteret når endelig vedtak gjøres.

Barnebarna er født i Norge, men UDI skriver at deres statsborgerskap avregistreres i folkeregisteret når endelig vedtak gjøres for foreldrene. Hele tilbakekallssaken er nå anket til Utlendingsnemnda (UNE).

Når det gjelder barnebarna, er saksbehandlingen oppsiktsvekkende. Den er i strid med loven og bryter fundamentalt med grunnleggende rettsprinsipper. Jusprofessor Hans Petter Graver

«Ikke norsk forvaltning verdig»

– Når det gjelder barnebarna, er saksbehandlingen oppsiktsvekkende. Den er i strid med loven og bryter fundamentalt med grunnleggende rettsprinsipper. Den er ikke norsk forvaltning verdig, sier Graver.

– Hva er det som bryter med loven?

– UDI har her ikke truffet noe vedtak, men sier at barnas statsborgerskap vil bli «avregistrert». Men det kan de ikke gjøre. Barna har ervervet statsborgerskap gjennom fødsel, og kan ikke fratas dette annet enn etter et vedtak. Et slikt vedtak er det ikke hjemmel til å treffe, da foreldrene var norske statsborgere da de ble født. At foreldrene senere mister statsborgerskapet endrer ikke dette, sier Graver.

Viktig å reagere mot falsk forklaring

UDI skriver i begrunnelsen for sine vedtak at falsk forklaring om identitet er et økende problem for norske myndigheter, og at allmennpreventive hensyn gjør det viktig å tilbakekalle statsborgerskap i slike saker. «Utlendingssystemet er tillitsbasert, og UDI er i sin saksbehandling helt avhengig av at søkeren gir riktige opplysninger om sin identitet. (...) Når det avdekkes falske forklaringer, er det et stort behov for markante reaksjoner.»

Folkeregisteret «avregistrerer»

Hanne Brusethaug, leder for UDIs tilbakekallsteam, har sendt Aftenposten et skriftlig tilsvar til kritikken fra professor Graver:

«Barnebarna i denne saken har aldri fått et vedtak om statsborgerskap fra UDI. Dette fordi de er født av foreldre som var norske på fødselstidspunktet. UDI kan derfor heller ikke fatte et vedtak om tilbakekall av statsborgerskap for disse. Det er folkeregisteret som avregistrerer statsborgerskapet som følge av at foreldrene har fått tilbakekalt sitt statsborgerskap. Dette gjøres først etter at et vedtak om tilbakekall er endelig i Utlendingsnemnda, UNE.»

I forrige uke kjempet Mahad Abib Mahamud (t.v) for sitt norske statsborgerskap i Oslo tingrett. Sammen med advokat Arild Karl Humlen har han saksøkt Staten ved Utlendingsnemnda (UNE) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.

Kan søke opphold på annet grunnlag

Representanter for Høyre og Arbeiderpartiet har reagert på at barn født i Norge kan bli rammet av feil begått av besteforeldrene for mange år siden.

Aps nestleder Hadia Tajik sa til Aftenposten lørdag at det alltid må gjennomføres en «forholdsmessighetsvurdering» for å avverge urimelige utslag av vedtak. Men UDI fastholder at slike vurderinger blir gjort.

«UDI vurderer alltid barnets beste i våre vedtak, og det har vi gjort her også», skriver Hanne Brusethaug i UDIs tilbakekallingsteam. «Foreldrene er derfor ikke utvist, og kan søke om opphold på nytt grunnlag med riktig identitet for seg og barna.»

Vet ikke hvor vanlig det er å få nytt opphold

UDI presiserer nå på sine nettsider at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke også er blitt utvist fra Norge.

Hvor stor sannsynligheten er for at familien kan få opphold på nytt grunnlag, kan UDI ikke kommentere. Det kommer an på konkrete momenter i den enkelte sak. Det foreligger heller ingen oversikt over hvor mange som har fått opphold på nytt grunnlag etter først å ha mistet det norske statsborgerskapet.