To ulykker -samme feil

Havarikommisjonen slår alarm om tretthetsbrudd i girkassen på ulykkeshelikopteret. Den samme feilen førte til en styrt i 2009 der 16 mennesker omkom.

Både ved ulykken i 2009 og ved Turøy-ulykken løsnet rotoren fra helikopteret. Den britiske granskningsrapporten og den norske havarikommisjonen peker på feil i samme del av girboksen. FOTO: HAVARIKOMMISJONEN/AIR ACCIDENTS INVESTIGATIONS BRANCH

Onsdag kveld sendte Havarikommisjonen ut en ny foreløpig rapport om ulykken ved Turøy 29. april. 13 mennesker mistet livet i styrten.

Etter å ha gjennomført metallurgiske undersøkelser av deler i girkassen, mener Havarikommisjonen å ha funnet klare tegn på tretthetsbrudd i et planetgir.

Kommisjonen mener det er fare for at det samme kan skje i andre girbokser av samme type, og har bedt europeiske luftfartsmyndigheter (EASA) om å iverksette «umiddelbare tiltak».

Tretthetsbrudd i 2009

Den katastrofale feilen tyder på at de gjeldende metodene for å avdekke svikt, ikke er effektive, heter det i rapporten. Noen timer senere besluttet Luftfartstilsynet å sette samtlige helikoptre på bakken,også ved søk- og redningsoppdrag.
Også i 2009 løsnet rotoren fra et Super Puma-helikopter i Nordsjøen. 16 mennesker mistet livet i styrten utenfor Skottland. Granskingsrapporten peker på samme svikt som i helikopteret som styrtet ved Turøy: Tretthetsbrudd i øvre sett av planetgir i girboksen.

Turøy skjedde raskere

Girboksen inneholder to sett med tilsammen 16 planetgir. Funksjonen deres er å redusere antall omdreininger når kraften overføres fra motor til rotor.

Ved begge de to ulykkene mener granskerne at tretthetsbruddet oppstod i tannhjulet i et av de åtte øverste planetgirene.

En viktig forskjell mellom de to ulykkene er at Turøy-styrten skjedde mye raskere. I løpet av ett sekund brøt girboksen sammen, og mannskapet fikk ikke noe forvarsel.

Til venstre et ødelagt planetgir fra helikopteret som styrtet ved Turøy. Til høyre ringgiret fra helikopteret som styrtet utenfor Skottland i 2009.

Advarte mot sammenligning

Ved ulykken i 2009 gikk det av en alarm som varslet om lavt oljetrykk i girboksen. Ifølge granskingsrapporten oppsto det en gnissende lyd som tydet på at girkassen var i ferd med å gå i oppløsning. Lyden fortsatte så lenge ferdsskriveren var i funksjon.

I løpet av to sekunder lystret ikke helikopteret spakene. Etter 20 sekunder løsnet hovedrotoren fra maskinen.

Den britiske havarikommisjonen anbefalte flere tiltak i sin sluttrapport. Blant annet ble det anbefalt at produsenten Airbus gjennomførte inspeksjoner av girboksene i samtlige AS332 L2- og EC225-maskiner, altså Super Puma.

Også i 2012 hadde Airbus problemer med girboksene på Super Puma-helikoptrene. Den gang oppstod det sprekker på hovedakslingen.

-Upassende

Airbus Helicopters har tidligere advart mot å sammenlikne Turøy-ulykken med styrten i 2009.

– Det er altfor tidlig, men også upassende, å dra noen som helst konklusjoner rundt dette. Bare etterforskningsarbeidet vil gi oss informasjon hvor vi kan konkludere, har kommunikasjonssjef Alvaro Beteta Meredith i Airbus Helicopters tidligere sagt til BT.

Samtidig har selskapet trukket frem en annen forklaring som den mest sannsynlige: At et av de utvendige løftestagene sviktet.

Havarikommisjonen understreker at det ikke er trukket noen endelig konklusjon når det gjelder årsaken til Turøy-ulykken. De finner likevel grunn til å varsle om at tretthetsbrudd kan ramme også andre helikoptre med girboks av samme type.

Airbus Helicopters har ikke kommentert den siste rapporten fra Havarikommisjonen.