Norge

Flomkaos i Egersund

Mens Vassdragsdirektoratet utreder, flommer Egersund nok en gang over.

«Tyskerbrua» er som navnet tilsier fra krigen. Hvis den ryker, kan den lage en demning som vil føre til storflom i Egersund sentrum. FOTO: ARNT OLAV KLIPPENBERG
  • Mari Torsdotter Hauge
  • Arnt Olav Klipppenberg

(Egersund/Stavanger): — Verste flommen jeg har opplevd, sier Sigurd Asbjørnsen til Aftenbladet.no. Han har båten i båthuset i Lerviken. I formiddag var det like for båten ble pløyd ned av de store vannmassene i Lundeåne.

— Det er utrolig krefter på gang, sier han mens han vinsjer båten over den frådene elven.

Leif Broch i Egersund kommune sier at det kritiske punktet er trafostasjonen til Dalane energi på Slettebø.

Artikkelen fortsetter under bildet

Veien ved trafostasjone er stengt på grunn av oversvømmelse. Hvis vannet trenger inn i stasjonen, kan det lamme strømnettet til store deler av byen.

— I så fall har vi en plan for hvordan vi skal varsle bedrifter og privatpersoner, sier han.

Også E 39 på Helleland har i perioder vært stengt på grunn av vann i veibanen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Samtidig som Egersund by flommer over, jobber Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) sammen med kommunene i området om å utvikle et såkalt flomsonekart for å være bedre forberedt på situasjoner som dette fremover.

— Dette dreier seg ikke om flomvarsling, men er et annet prosjekt som NVE også driver med, sier medierådgiver Hilde Harket i NVE til Aftenposten.no.

Nå kommer 10-årsflommen hvert år og sentrum er sårbart.

— Det er Lundeåne som er mest kritisk. Den er mer utsatt enn Eieåne, sier Leif Broch og setter fingeren på problemstillingen som kommunen snart bør ta stilling til.

Da den nye Hestevadbru ble åpnet, kan den ha laget en slags demning som fører større vannmasser ned Lundeåne.

Hvis NVE får bekreftet dette poenget, kan det bli snakk om å renske opp i Eieåne slik at den kan ta av for mer vann for å avlaste sentrum.

Ifølge Harket er prosjektet nå i sluttfasen, men nøyaktig dato for når det vil være ferdig er foreløpig ikke kjent.

Les også

  1. Her kommer «monsterregnet»

  2. Helvått i vest