Er du en illojal medarbeider? Ikke bruk Facebook

Det er vanlig at ansatte bryter regler i arbeidslivet uten å være klar over det.

Selv om du har hatt en dårlig dag på jobb og ønsker sympati, så bør du ikke dele dine bekymringer på nettet via Facebook, Twitter eller andre sosiale medier.

— Ansatte bryter lojalitetsplikten på jobben ofte uten å være bevisst på det, sier Aftenpostens jobbekspert Henning M. Heitmann. Han er advokat og partner i Brækhus Dege Advokatfirma og og leder firmaets fagområde arbeidsrett.

Han du spørsmål om arbeidslivsjus? Skriv inn ditt spørsmål til Heitmann her.

Her er noen eksempler på illojal oppførsel som du bør unngå.

Ikke baksnakk arbeidsplassen på Facebook

Selv om du har hatt en dårlig dag på jobb og ønsker sympati, så bør du ikke dele dine bekymringer på nettet via Facebook, Twitter eller andre sosiale medier. Det kan nemlig i ytterste konsekvens koste deg jobben.

— Stiller man sin sjef, kolleger eller arbeidsplass i dårlig lys i offentligheten, så vil dette som regel være illojalt. Unngå derfor all sutring og surmuling over arbeidsplassen på sosiale medier. Dersom det man har skrevet er grovt og kan ødelegge arbeidsgivers renommé så kan det være avskjedsgrunn, sier Heitmann.

Avskjed vil si at arbeidsforholdet avvikles umiddelbart og at man ikke har rett til lønn etter at arbeidsforholdet er avviklet. Dette skiller seg fra en oppsigelse, der man blant annet har krav på lønn i oppsigelsesperioden og en rekke andre rettigheter.

— For de fleste vil nok imidlertid baksnakking av arbeidsplassen i det offentlige rom føre til en advarsel. Dersom man ikke retter seg etter denne advarselen kan det føre til oppsigelsesgrunn, legger Heitmann til.

Unntaket er dersom man varsler om kritikkverdige forhold av stor betydning på arbeidsplassen og det ikke er mulig å varsle på andre måter.

— Men det vanligste vil være at man først varsler innad i bedriften, til fagforeningen eller til offentlige myndigheter. Å gå ut offentlig bør vøre siste utvei, sier Heitmann.

  • Les om

Ikke driv med konkurrerende virksomhet på fritiden

Det er også illojalt å ta kunder som arbeidsgiver ellers ville fått. Har man et yrke der man yter tjenester så bør man være spesielt oppmerksom.

- Dersom man som frisør eller håndverker gjør vennetjenester, som innebærer at man tar kunder som arbeidsgiver ellers ville fått så er dette normalt å anse som illojalt, sier Heitmann

Men arbeidsretteksperten presiserer at dette kommer an på om jobben man gjør på fritiden blir gjort i samme markedsområde eller ikke, og om det kan sies å gå negativt ut over arbeidsgiver.

— Som prinsipp så bør man informere arbeidsgiver dersom man gjør noe på fritiden som kan oppfattes som konkurrerende virksomhet. Spesielt hvis du på fritiden tar betalt for lignende arbeid som du gjør i jobben så må du informere om det.

Heitmann sier det finnes flere eksempler på ansatte som har mistet jobben som følge av at de starter en konkurrerende virksomhet ved siden av jobben.

— Dette dreier seg ofte om konsulentvirksomhet, som for eksempel designere, som på fritiden tar frilansoppdrag som kan anses å betjene kunder som i stedet burde vært kanalisert til arbeidsgiver. Dette gjelder også selv om man er i ferd med å avslutte et arbeidsforhold.

Ifølge Heitmann, har man kun lov til å gjøre forberedende handlinger på fritiden dersom man tenker å starte en konkurrerende virksomhet. Man kan ikke sette i gang markedsaktivitet.

— Også her vil åpenhet og informasjon til arbeidsgiver om hvordan man bruker fritiden være det beste for å forsikre seg om at det man gjør på fritiden ikke oppfattes som illojalt. Da kan arbeidsgiver klargjøre sine forventninger, og eventuelt tilpasse arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden slik at konkurransetrusselen ikke blir uakseptabel.

Ikke gi uønsket oppmerksomhet til kollegaer

— Uønsket oppmerksomhet utover normal oppførsel med sensuelle undertoner, er normalt , er å anse som seksuell trakassering og det kan gi grunnlag for oppsigelse, sier Heitmann.

Slik uønsket oppmerksomhet vil som regel føre til en advarsel, men dersom man ikke rydder opp så vil dette også være en oppsigelsesgrunn.

- Hvis det fremgår at din kollega ikke ønsker en viss type oppmerksomhet, så må man ta hensyn til det. Hvor grensen går kommer i stor grad an på bedriftskultur og personlige preferanser.

Men åpenlys flørting er lov dersom begge parter synes det er greit og det ikke blir en belastning for andre i miljøet.

— Normalt sett så vil ikke folk synes det er ok å bli klapset på rumpa, så dette er noe man bør unngå, men hvis begge parter synes det er ok så er det greit.

Ikke kast bort arbeidstiden

Jobb når du er på jobb.

- Det anses også som illojalt å være sløv på jobben. Ikke gjøre masse andre ting enn arbeidsoppgaver i arbeidstiden, som å skravle, lese aviser, ta lange pauser, og bruke tid på Facebook, med mindre det er en del av arbeidet å gjøre dette. Det er mange som glemmer seg bort og venter på at arbeidsgivere tar tak i det.

Det er imidlertid helt forsvarlig med små pauser.

— Korte pauser gjør at du jobber mer effektivt, men å lese nettaviser to timer hver morgen på begynnelsen av arbeidsdagen er illojalt hvis det ikke er arbeidsrelatert og i samsvar med virksomhetens behov..

Prinsippet om lojalitet er et ulovfestet prinsipp, det fremgår ikke av arbeidsmiljøloven, men er likevel en alminnelig regel som domstolene legger stor vekt på.

Les også

NRK-medarbeider sa opp på direkten