Norge

Rødt-politiker hevdet at arbeidere fra Polen og Litauen slipper karantene. Det stemmer ikke.

Helseminister Bent Høie (H) understreker at det er feil å tro at utenlandske arbeidere slipper karantene. Rødt-politiker erkjenner at hun ga feil inntrykk.

Eivor Evenrud er bystyrerepresentant for Rødt Oslo.
  • Nina Selbo Torset
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

«Folk begynner å bli forbannet». Det er overskriften på debattinnlegget som ble publisert i Aftenposten mandag. Innlegget er skrevet av Eivor Evenrud. Hun er bystyrerepresentant for Rødt Oslo.

Evenrud er svært kritisk til at det i løpet av de neste ukene er ventet over 100 fly fra Polen og Litauen til Norge. «Når vi ikke skal ha besøk av en eneste person hjemme, så er det himla rart samtidig å ta imot opptil 20.000 arbeidere fra land med høye smittetall», skrev hun.

Teksten har skapt stort engasjement. Nå må hun erkjenne at den gir feil inntrykk.

Må i karantene i ti døgn

Regjeringen kom søndag med strenge tiltak for å stanse en mulig ny smittebølge i Norge. Det er i den forbindelse Evenrud trekker frem flyene fra Polen og Litauen. Politikeren skriver at man «mister dugnadsånden litt» når man ser at det har landet flere fly fra disse landene bare denne uken.

Både Polen og Litauen har den siste tiden hatt svært høye smittetall. Samtidig er mange norske bedrifter avhengig av arbeidskraft derfra.

Evenrud kritiserer regjeringen for å innføre strengere tiltak mot nordmenn, samtidig som den gir karanteneunntak for utenlandske arbeidere. Men dette stemmer ikke.

Arbeidere fra utlandet kan slippe karantene, men bare hvis de kommer fra såkalte gule land.

Polen og Litauen er i likhet med andre europeiske land definert som røde av norske myndigheter. Arbeidere herfra må derfor i karantene i ti døgn ved ankomst til Norge. De kan ikke jobbe før karantenen er over.

De må registrere seg og vise attest på negativ koronatest som er maks 72 timer gammel ved innreise. De må også teste seg på nytt innen 24 timer etter at de kommer til Norge.

Det er pr. nå bare arbeidere fra Irland som kan slippe vanlig karantene, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Høie: Stemmer ikke at de slipper

Helseminister Bent Høie (H) understreker at det er feil å tro at utenlandske arbeidere slipper karantene.

– Utgangspunktet er at alle reisende, også arbeidere, må i ti døgns innreisekarantene. Dette gis det tydelig informasjon om til personer som krysser grensene, skriver han i en e-post via presseavdelingen.

Han påpeker at arbeidsgivere også har et ansvar for å påse at reglene i forskriften følges. Brudd på karantenereglene kan føre til straff.

Før jul åpnet regjeringen for at karantenetiden kan forkortes til en uke. Da må man fremlegge tre negative tester: en før ankomst til Norge, en innen 24 timer etter ankomst og en siste etter syv dager. Dette gjelder alle personer i innreisekarantene, ikke bare utenlandske arbeidere.

Denne ordningen er anbefalt av både Helsedirektoratet og FHI.

– De mener det er et like godt alternativ som ti døgns karantene. Det bidrar også til at flere reisende tester seg, og vi vil dermed få bedre oversikt og kontroll over smitte blant reisende, sier helseministeren.

Han er imidlertid tydelig på at regjeringen fremdeles er bekymret for risikoen for importsmitte.

– Nettopp derfor har vi strammet betydelig inn på regelverket.

Helseminister Bent Høie (H) er ikke bekymret for at arbeidsgivere har misforstått hvordan reglene er. Han påpeker at arbeidsgivere har en egeninteresse i å unngå smitte på arbeidsplassen.

Hadde tidligere fritak

Polakker og litauere har tidligere hatt fritak fra karanteneplikten. Aftenposten har tidligere dokumentert at over 2000 smittede fra Polen, Litauen og andre EU- og EØS-land kom til Norge i høst.

Frem til 31. oktober hadde arbeidere fra Polen og Litauen muligheten til å jobbe direkte etter ankomst og bare være i karantene på fritiden. Så økte smitten i landene, og unntaket ble opphevet.

Evenrud avviser at hun har misforstått reglene. Men hun erkjenner at innlegget skaper et feil bilde.

– Jeg ser Aftenpostens poeng om at mitt innlegg kan gi inntrykk av at alle nå kan gå rett i arbeid samme dag som de lander, skriver Evenrud i en e-post.

– Det kan de ikke lenger gjøre. De reiser til «egnet sted» for karantene, stort sett tilrettelagt av arbeidsgiver.

Evenrud står imidlertid for kritikken i innlegget om at regjeringens tiltak kom for sent. Hun mener også enkelte tiltak er ulogiske.

– At det i lang tid har vært importsmitte i Norge, er utvilsomt. Mitt hovedpoeng er at man ikke kan be folk holde seg alene hjemme uten besøk til 18. januar, samtidig som man sier det er helt OK at folk som reiser inn fra ildrøde land setter seg på lokalbussen.

Det stemmer at utenlandske arbeidere kan ta kollektivtransport fra flyplassen til karantenestedet. Det kan også nordmenn som kommer hjem fra røde land.

Les også

SMS-er, høyt politisk spill og faglige råd som ble vraket. Slik åpnet regjeringen grensene for viruset.

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg. Høie sier Arbeidstilsynet vil intensivere sitt arbeid med å føre tilsyn med at arbeids- og oppdragstagere følger karantenereglene i koronaforskriften.

Må vise negativ test

Rødt-politiker Evenrud kritiserer også regjeringens regler for testing. Siden 2. januar har det vært obligatorisk testing for reisende til Norge. Testen må tas senest ett døgn etter ankomst.

«Man skal teste seg senest 24 timer etter ankomst til Norge nå, men alle forstår jo at man kan rekke å smitte en hel del andre på de 24 timene», skrev Evenrud i innlegget.

Til dette svarer Høie at regjeringen har vært tydelige på at testingen som hovedregel skal skje ved grensestasjonene. Men det kan oppstå trengsel på grensen, som igjen øker smittefaren. Derfor er kravet at testing skal skje senest innen 24 timer.

– Kan bli smittet etter testen

Helsedepartementet påpeker også at dette bare er et tilleggskrav. Siden starten av november har det også vært krav for reisende om å legge frem attest på negativ test ved ankomst til Norge. Den kan maks være 72 timer gammel.

Evenrud sier hun var klar over dette. Hun står likevel for kritikken.

– I likhet med de 24 timene etter man lander, så kan man bli smittet etter man tok testen før innreise.

Hun viser til at det skjedde senest i helgen. Da iverksatte Tønsberg kommune smittesporing etter at en person avla positiv grensetest.

Høie understreker at man også ved negativ test før ankomst må beholde munnbindet på og dra rett i karantene.

– Hvorfor ble ikke obligatorisk test innen 24 timer innført tidligere?

– Det er fordi det ikke ble anbefalt av Helsedirektoratet og FHI tidligere. For at det skulle bli mulig, måtte vi både ha godkjente hurtigtester og et registreringssystem som gjorde det mulig å kontrollere. Det har også krevd at vi måtte stenge mange grensepasseringssteder, sier han.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Karantene
  3. Polen
  4. Litauen
  5. Fly