Østfold ruver på laksefisketoppen

Enningdalselva i Østfold har hatt tidenes beste laksefiskeåpning. Etter en uke er det tatt 65 laks i elven med en gjennomsnittsvekt på godt over syv kilo.

Erik Birkeland står notert med sesongens største fisk hittil, med denne storingen på 12,3 kilo tatt på mark forrige søndag. FOTO: AJFF HALDEN.

Berby, Østfold.

Nevner du ordet storlaks for en norsk laksefisker vil de aller fleste automatisk tenke på kjente vassdrag som Altaelva, Tana, Gaula, Orkla eller Namsen.

Lite aner de om at det som nå er Norges aller beste tidligelv for laks over syv kilo faktisk befinner seg i Østfold, like ved svenskegrensen, og bare halvannen times kjøring fra Oslo.

Siden laksestarten forrige søndag har fiskerne i den vesle og idylliske Enningdalselva, også kjent som Berbyelva, i Halden kommune boltret seg i fantastiske forhold.

Årets største på 12,3 kg

Det første døgnet ble det tatt hele 19 lakser og en sjøørret. På dag nummer to fikk Erik Birkeland det som er sesongens foreløpig største fisk, en lakserugg på respektable 12,3 kio, på mark.

I dag fulgte fiskerne Lars Nilsen og Geir Jensen med hver sin fisk på 11,4 kilo. Den ene tatt på flue, den andre på wobbler.

Rune Andersen fra Hønefoss er den foreløpige laksekongen i Enningdalselva med tre lakser på fire fiskedøgn. Denne fisken veide 7 kilo og ble tatt på sluk. FOTO: AJFF HALDEN.

–Jeg kjenner ikke til at vi har hatt en så bra start på fiskesesongen som i år. Vanligvis tas det mye fisk de to-tre første døgnene. Det som er spesielt nå, er at det gode fisket bare har fortsatt utover uken. Vi ser også at det er mye fisk i kulpene, så forholdene ligger bra an også i dagene som kommer, sier Bjarne Granli, leder i elveutvalget i Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening i Halden.

Granli selv en av dem som har vært heldig nok til å få fisk i forrige uke. 7,9 kilo veide fisken han tok på flue tirsdag.

Storvokst laksestamme

Frem til mandag ettermiddag var det registrert 65 laks og to sjøørreter på fiskebørsen langs de seks kilometerne med elv som den lokale jeger— og fiskerforeningen forvalter.

Det som er svært spesielt er at den vesle elven gir fra seg så mange og store fisker. Gjennomsnittsvekten for årets laksefangster ligger så langt mellom syv og åtte kilo, og på årsbasis pleier snittvekten for fiskene som tas i elven å være på rundt 4,5 kilo.

–Enningdalselva har gjennom lange tider vært kjent for å huse grov og storvokst laks. Vi har ikke noen god forklaring på hvorfor det er slik, men mye skyldes nok det genetiske materialet i denne unike laksestammen, sier Granli.

Elveutvalgsleder Bjarne Granli med sin 7-kilosfisk som han fikk på flue. FOTO: AJFF HALDEN.

Trues av garnfiske

Idyllen har likevel lenge vært truet av svensk-norsk garnfiske i Iddefjorden.

–I år har vi fått utvidet fredningssonen ved munningen av elven, slik at åtte garnplasser er borte. Det kan være en årsak til at fangstene har gått så vidt mye opp. Det er likevel et stort paradoks at fjorden utenfor et av våre nasjonale laksevassdrag nå har landets lengste sesong for garnfiske etter laks, sier Granli.

Andreas Møller fikk denne fisken på 7,5 kilo på flue. FOTO: AJFF HALDEN.

Han peker på at sesongen for de norske og svenske garnfiskerne er på tre måneder, etter at den norsk-svenske grenseoverenskomsten om laksefiske i Iddefjorden nylig ble reforhandlet.

I andre deler av landet er det satt inn sterke restriksjoner på garnfisket i sjøen, og sesongen for sjølaksefiskerne er enkelte steder nede i en måned.

–Jeg skjønner ikke dette, og mener avtalen som ble inngått mellom Norge og Sverige er en hårreisende dårlig forvaltning av en unik og sårbar laksestamme, sier han.

Laksefisket starter natt til tirsdag i de fleste av landets lakseelver.

Hittil er de to største laksene som er rapportert inn fra elvene der fisket allerede har startet, tatt i Drammenselva og sideelven Bjøra i Namsenvassdraget.

Paal Rustad leder laksebørsen i Drammenselva med en fisk på 16,7 kilo, mens Bodil H. Lillemark søndag morgen fikk en laks på 19,4 kilo i Bjøra.

Se oppdatert laksebørs fra Enningdalselva her.