Tre av ti priser stemmer

Alle kommuner har fått egne hjemmesider, men hjelper det når mange av opplysningene der er feil?

Rådmann Eivind Glemmestad og webansvarlig Liv Marit Holm var allerede i går i gang med å rydde opp på nettsidene sine. Neste år skal Rælingen hevde seg bedre, lover de to.
  • Monica Strømdahl

For sjette år på rad har Forbrukerrådet sjekket kommunene på service og informasjon. Denne gang har de gjort det ved å teste prisinformasjonen på noen tjenester på kommunenes nettsider (se fakta). Konklusjonen er at det er store mangler. Forbrukerrådets testere fant seks av ti priser de søkte etter. Halvparten av disse var feil.

Ingen av kommunene hadde hundre prosent samsvar mellom prisene de oppgir på nettsidene og prisene de oppga på e-postforespørsel.

— Situasjonen er blitt bedre – alle kommuner har fått nettsider – men den er ikke god nok når det gjelder informasjon. I tillegg til at mye er feil, er mye av informasjonen altfor vanskelig tilgjengelig, sier leder Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete er helt enig i at forbedringspotensialet er stort, og synes det er viktig å få gjort noe med det. –Dette er for dårlig. Nettsidene blir viktigere og viktigere som informasjonskanal, og det bør være både i kommunenes og innbyggernes interesse at de er både riktige og lette å finne frem på. Dårlige nettsider skader rett og slett kommunenes omdømme, sier hun.

- Hva kan du gjøre for å bedre situasjonen?

— Jeg tror denne undersøkelsen og oppmerksomheten rundt den vil ha betydning i seg selv. Jeg vil også ta det opp med KS. Kanskje kan det utarbeides et standardisert opplegg som alle kommuner kan benytte? Jeg har i utgangspunktet tillit til at kommunene ønsker å legge ut best mulig informasjon. Svakhetene handler nok mest om manglende oppmerksomhet om hvor viktig informasjonen på nettsiden er i en travel hverdag, tror ministeren.

Det handler også litt om et politisk betent tema, kommunestørrelse: –Det er en tendens til at de små kommunene er dårligere enn de store når det gjelder informasjon, sier Geir Røed, som er ansvarlig for gjennomføringen av testen, og som er overrasket over hvor vanskelig det er å finne frem på mange kommunale hjemmesider.

— Og jeg ser store og små kommuner blant dem som kommer godt ut og blant dem som kommer dårlig ut, svarer Navarsete raskt.

Rælingen: Vi skal bli bedre

På nettsiden til Rælingen kommune fant Forbrukerrådet tre av de seks prisene de lette etter. På to av tjenestene fant de to eller tre forskjellige priser, for kulturskole varierte prisene fra 1615 til 3065 kroner. På den sjette tjenesten, trygghetsalarm, fant begge søkerne samme pris, 137 kroner. Men e-postsvaret viste at riktig pris var 249 kroner.

— Det er selvfølgelig altfor dårlig. Vi har nok ikke god nok kontroll på hvor priser legges ut, og på at gamle priser slettes alle steder når nye legges ut, beklager rådmann Eivind Glemmestad og webansvarlig liv Marit Holm. De lover å gjøre det bedre neste år.

— Selv om veldig mye informasjon sendes ut direkte til dem som er i målgruppen for tiltak som SFO og kulturskole, er selvfølgelig nettsiden et viktig kommunikasjonsmiddel som blir viktigere og som skal være riktig, sier Glemmestad