- Trist over at selskaper vil unngå kvinner

Både næringsminister Trond Giske (Ap) og kvoteringslovens far Ansgar Gabrielsen (H) mener det er trist at det finnes selskaper som omregistrerer seg for å slippe kravet om flere kvinner i styret.

Trond Giske var onsdag blant talerne på Board Impact. Den internasjonale konferansen tok for seg følgene av den norske kvoteringsloven. Her er Giske sammen med Elin Hurvenes, som i 2002 startet et forum hvor kvinnelige styremedlemmer og store selskaper møtes.

Tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen er ikke overrasket over at mange ASA-er har forsvunnet, ikke minst grunnet innføringen av en ny finanslov.

Aftenposten skrev onsdag at nær 300 ASA-selskaper har forsvunnet siden 2002, og at over 30 prosent oppgir loven om 40 prosent kvinner i styrene som en viktig årsak.

Gabrielsen påpeker også at han i sitt lovforlag fra 2001 var mest opptatt av at store, børsnoterte selskaper ble omfattet av loven – og at en del av ASA-selskapene i utgangspunktet ikke var i målgruppen.

— Samtidig er det trist hvis det er slik at det finnes mange menn som er så engstelige for å ta inn kvinner i styret at de omregistrerer seg. Det er det ingen grunn til. Det er mange å ta av, kvinner er halve befolkningen, sier Gabrielsen.

Kan revurderes

Onsdag holdt han foredrag om bakgrunnen for den norske kvoteringsloven på konferansen Board Impact i Oslo.

Han mener kvoteringsloven likevel har vært en stor suksess og peker på at det er mer enn 2,5 ganger så mange kvinner i ASA-styrene nå enn i 2001/2002 selv om det er 250–300 færre selskaper.

På spørsmål om man bør revurdere loven og eventuelt utvide den, svarer han:

— Ingenting er hugget i stein.

Giske fornøyd

Næringsminister Trond Giske vil heller ikke være med på at kvoteringsloven er en flopp, selv om nær 300 ASA-selskaper har forsvunnet siden lovforslaget ble lagt frem.

- Hvis vi ikke hadde innført denne reformen, så ville det tatt noe sånt som 200 år å nå målene om flere kvinner i disse styrene. Men det er jo synd at noen selskaper velger å bli AS på grunn av loven. Det er i næringslivets egen interesse at begge kjønn er i styret, sier Giske.

Han påpeker at det også er andre årsaker til at selskaper velger å omregistrere seg.

Ser til USA

Vestre-leder Trine Skei Grande mener norsk næringsliv har noe å lære av USA.

— Selskapene skjønner ikke hvilke kompetanse de mister når de velger bort kvinner. I USA er det mange kvinnelige topper i næringslivet, men ikke så mange i politikken. I Norge er det omvendt. Hva er det næringslivet i USA har skjønt som man ikke har skjønt i Norge, spør hun.

Fremskrittspartiet mener at utviklingen viser at kjønnskvoteringsloven er feilslått.

— Tvang fungerer ikke, og nå har vi fått beviset på hvor totalt uhensiktsmessig denne loven er. Kvoteringsloven stemplet kvinner som svake. Kvinner er, og skal være, en ressurs, ikke noe som blir pådyttet næringslivet, sier FrP-leder Siv Jensen.

Vil ha debatt

Else-May Botten, som sitter i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, er uenig og påpeker at målet er nådd.

— Samtidig reiser det seg nye utfordringer når flere velger å registrere seg som AS. Vi må nå undersøke nærmere hva som er motivasjonen bak dette er. Vi bør også analysere situasjonen i selskapene som ikke er ASA-er, sier Botten.

Hun tar til ordre for en ny debatt om kvinner i styrene nå som erfaringene fra kvoteringsloven kommer for dagen.

— Vi må ta innover oss dette, holde trykket oppe og sette dette på dagsorden igjen, sier Botten.

Ansgar Gabrielsen var næringsminister da kvoteringsloven ble lansert i 2002. </br>