Norge

Denne bakken må bort om svenskene skal kjøre 750 meter lange tog til Norge

Den beryktede «Tistedalsbakken» øst for Halden sentrum må bort. Lykkes man kan svenskene kjøre sine 750 meter lange tog til Norge – tog som veier 1500 tonn!

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Dette er den - for godstog - beryktede Tistedalsbakken øst for Halden sentrum. Norge vurderer å sette inn hjelpelokomotiver for å få svenske giganttog opp bakken.

En ny rapport ble lagt på bordet tirsdag som forteller hvordan jernbaneforbindelsen mellom Norge og Sverige i sør kan bli bedre.

På kort og lang sikt, også bokstavelig talt. For dette involverer giganttog som er rundt 1500 tonn tunge.

Kan flytte enorme mengder gods fra bil til tog

Forbedringen gjelder persontog, men det gjelder ikke minst godstog. Storslåtte planer går ut på å flytte enorme mengder gods fra E6 over riksgrensen til Norge, fra lastebiler til tog mellom Gøteborg og Oslo.

Godsambisjonene er ikke mindre i Sverige. Her er planen å gjøre hele jernbanenettet tilgjengelig for godstog som er opptil 750 meter lange.

 • Er vi alle med på å slite ned norske veier, eller er det noen kjøretøyer som står for større slitasje enn andre?

Svar: Disse kjøretøyene står for så godt som all slitasje

Meningen er å slippe giganttogene inn også i Norge. Men som det fremgår av rapporten «Oslo – Gøteborg – Utvikling av jernbanen i korridoren», er den beryktede og blytunge Tistedalsbakken øst for Halden sentrum ikke egnet for så lange og så tunge tog.

Derfor må bakken «bort»:

«For å oppnå full effekt av de svenske tiltakene også på norsk side er det nødvendig å fjerne den såkalte Tistedalsbakken rett sør for Halden,» heter det i rapporten.

Bakken starter rett ved Halden by, er rundt to kilometer lang og går øst/nordøst til Tistedal, før jernbanelinjen dreier sørover mot Sverige.

 • Dagens regjering har lagt en ny strategi for å få tusenvis av lastebiler bort fra norske veier.

**Det første handler om å drive seriøs selvransakelse**.

Vurderer å sette inn hjelpelokomotiver for svenske tog

– Sjur Helseth, direktør for strategi i Jernbaneverket, hvordan fjerner man en to kilometer lang jernbanebakke?

– He.he. Rapporten peker på både kortsiktige og langsiktige løsninger. Den beste langsiktige løsningen er å bygge et nytt dobbeltspor forbi dette området.

– Vi vurderer om det er økonomi i å stille med hjelpelokomotiv for å dra tog opp bakken. Men det tar tid å koble til og fra, så dette er et regnestykke, sier Helseth.

Tog i Norge i dag: 400-500 meter lange

– Kan man kjøre 750 meter lange tog i Norge i dag?

– Teoretisk, ja. Men det må legges til rette for det, med flere krysningsspor som kan takle dette.

– Hvor lange er godstog som går på norske linjer i dag?

– Rundt 400–500 meter lange. Går de med tømmer kan de veie opptil 1200 tonn, sier Helseth.

Han understreker at det i dag er et godt samarbeidsklima mellom Norge og Sverige rundt forbedring av jernbanelinjen.

– Vi er enige om markedspotensialet, sier Helseth.

Et nytt dobbeltspor til svenskegrensen er foreløpig planlagt ferdig i 2030.

NB! Tar man med malmtogene som går mellom Narvik og Kiruna i Sverige går det også svært lange tog i Norge. Disse togene kan veie rundt 8500 tonn.

 • I mange år har norske regjeringer snakket om å flytte opp til halvparten av all godstransport fra vei til jernbane.

I oktober i fjor kom rapporten som viste hvorfor man har tenkt helt feil om hvordan dette skal skje.

Les mer om

 1. Bane NOR
 2. Sverige
 3. Halden