Tykktarmskreft kan oppdages tidlig

Norske forskere er i ferd med å utvikle en ny metode som skal oppdage tykktarm- og endetarmskreft tidlig. Målet er å lage en enkel test som kan brukes i masseundersøkelser, for å redde liv.

Forsker Guro Elisabeth Lind ved Avdeling for kreftforebygging ved Radiumhospitalet jobber med å utvikle en test som kan brukes til å identifisere tykk- og endetarmssvulster på et svært tidlig stadium.

Hvert år får rundt 3500 nordmenn kreft i tykktarmen. Kreftformen er den nest hyppigste både blant norske kvinner og menn i dag. Og Norge skiller seg ut med en av de høyeste ratene av kreftformen i Europa og det høyeste nivået i Norden.

Oppdages for sent

Men mange får ikke diagnosen før det er for sent å kurere sykdommen.

–Tykk— og endetarmskreft oppdages ofte sent fordi symptomene er så diffuse. Sykdommen er sluttstadiet i en prosess over mange år. Små polypper vokser og kan utvikle celleforandringer og bli til en ondartet svulst. Hvis sykdommen oppdages tidlig, er sjansene for å overleve svært gode. De som har svulst uten spredning har 90 prosent sjanse til å bli friske, sier forsker Guro Elisabeth Lind ved avdeling for kreftforebygging på Radiumhospitalet til Universitetet i Oslos forskningsmagasin Apollon.

Dersom kreften har spredt seg til lever eller lunger før den blir oppdaget, er utsiktene oftest svært dårlige. I dag blir tarmkreft vanligvis påvist etter en koloskopiundersøkelse, som er en komplisert og tidkrevende undersøkelse av innsiden av tarmen. Det brukes også en test som påviser blod i avføringen.

Men da har allerede pasienten som regel følelsen av at noe er galt, og har gått til legen. Målet har derfor vært å finne en test som er enkel å bruke, og som kan oppdage kreften på et tidlig stadium.

Kan spare liv

Lind og forskerkollegaene har lett i cellenes arvemateriale for å se etter tegn til kreftsykdom. Ifølge Apollon, har de funnet frem til såkalte biomarkører som identifiserer spesifikke genfeil i tykktarmssvulster. Disse markørene forteller at noe er i ferd med å skje. Forskerne har identifisert seks slike biomarkører, som de håper å sette sammen til et panel slik at man kan skille friske personer fra dem som har forstadier til kreft.

–At vi har greit nettopp dét, har vakt internasjonal interesse. Markørene er helt unike og gir håp om at det er mulig å identifisere tykk- og endetarmssvulster på et svært tidlig tidspunkt, sier Lind til forskningsmagasinet.

Det gjenstår fortsatt flere års arbeid før en slik test kan være ferdig til bruk. Dersom forskerne lykkes i å lage en slik test, skal det være mulig å oppdage celleforandringene ved å teste folks avføring.

–Det er særlig eldre personer med en snittalder på 68 til 70 år som rammes av denne kreftformen. Når testen er ferdig utviklet, burde den tilbys hele befolkningen over en viss alder ved ordinær helsesjekk. Det kan spare mange liv, sier forskeren til Apollon.

Etterlyser strategi

I dag er det bare masseundersøkelser for livmorhalskreft (celleprøve) og brystkreft (mammografi) i Norge. Det gjøres ingen screening for tykktarmskreft i Norge. Mange land i Europa tilbyr slike undersøkelser, for eksempel til alle over 50 år, for å oppdage potensielle kreftsvulster i tarmen tidlig.

Kreftforeningen mener det er på tide at det blir laget en strategi for om slik screening også skal innføres i Norge, fordi kreftformen rammer mange, og ofte oppdages for sent.

–Kreftforeningen anbefaler at det utformes en strategi for kolorektal screening (tykktarms- og endetarmskreft, red.anm.) i Norge med en kost- nytte- og risikovurdering, opplyser Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel.

I fjor gjorde Kunnskapssenteret for helsetjenesten en gjennomgang av tilgjengelige metoder for masseundersøkelser, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den viste at masseundersøkelser der man tester om det er blod i avføringen, kan redusere dødeligheten av tarm- og endetarmskreft med 15 prosent. Men internasjonalt er det ikke slått fast hva slags metode som virker best. Ifølge forskningsmagasinet mangler helsetjenesten i dag en god teknikk for å oppdage svulstene tidlig.

–Norske helsemyndigheter vurderer kontinuerlig om det er behov for å innføre nye screeningprogrammer, og er kjent med at mange andre europeiske land har innført screening for tarmkreft, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Les også

Livsfarlig nøling