Norge

Lite til likelønn

Veien til likelønn er fortsatt lang. Sykepleierne får knapt 200 kroner mer i måneden enn industriarbeiderne i årets oppgjør.

Foto: Dons Signe Margrethe

  • Sigurd Bjørnestad Ulf Peter Hellstrøm Marius Mørch Larsen

Sykepleiernes fagforening Unio definerer «likelønn» som lik lønn for offentlige og private ansatte med noenlunde samme utdannelse. Siden streiken ble et faktum i slutten av forrige uke, har de streikende hatt likelønn som kampsak. Men etter at forhandlerne kom til enighet i nattetimene mellom mandag og i går, er det lite som tyder på at avstanden mellom offentlig og privat ansatte blir særlig mye mindre:

*** Likelønnsløftet for sykepleierne er mindre enn 200 kroner pr. måned før skatt, viser Aftenpostens anslag.**

*** I staten er likelønnsløftet enda mindre i kroner og øre.**

Anslagene tar utgangspunkt i Unio-leder Anders Folkestads uttalelser i Aftenposten lørdag om at høyere lønnstillegg i offentlig enn i privat sektor er veien mot likelønn.

Tirsdag kunne sykepleierne puste ut etter streiken. Kampen for likelønnsløftet var over for denne gang.

– Resultatet har ikke så tydelig likelønnssatsing som Unio kunne ha ønsket, men sentrale, varige justeringer av minstelønnssatsene er et viktig skritt i riktig retning, sa Unios forhandlingsleder Lisbeth Normann, som også er leder i Norsk Sykepleierforbund. Unio er hovedsammenslutningen sykepleierforbundet er knyttet til.

Anslaget på mindre enn 200 kroner pr. måned er gjort med utgangspunkt i rammene for de ulike oppgjørene og lønnsnivået i sektorer med høy kvinneandel.

*** Rammen i oppgjøret for sykepleierne er av Unio anslått til 3,5 prosent vekst i årslønnen.**

*** Rammen for industrien er anslått til rundt 3 prosent. Industrien forhandlet som vanlig først, etter den såkalte frontfagmodellen, og er mer eller mindre retningsgivende for dem som forhandler etterpå.**

*** I gjennomsnitt har derfor sykepleierne, som har stor overvekt av kvinner, fått 0,5 prosentenheter høyere lønnsvekst enn industriarbeiderne (stor overvekt av menn). Dette er i Aftenpostens anslag definert som «kvinneløftet» på sykehusene.**

Kvinnekroner

Hvis en tolker kvinneløftet slik Folkestad sier, betyr det i gjennomsnitt drøyt 2000 kroner i året for en sykepleier, eller rundt 175 kroner pr. måned. Det er regnet før skatt.

Anslaget bygger på at ansatte på sykehusene med fire års utdanning fra universitet eller høyskole i gjennomsnitt tjente knapt 418000 kroner i fjor.

Regnet på samme måte og med samme utdannelse, betyr statsoppgjøret et «kvinneløft» på 1200 kroner i året. Det er 100 kroner i måneden, regnet før skatt. Oppgjøret i Oslo kommune er av Unio anslått å ha en ramme på 3,4 prosent. Likelønnshoppet i Oslo kommune, definert på denne måten, vil derfor ligge mellom anslaget for sykepleierne og de statsansatte.

Heve offentlig sektor

I Aftenposten lørdag ble leder Anders Folkestad i Unio spurt om likelønnskravet egentlig er et krav om at lønningene i offentlig sektor skal nærme seg privat sektor.

– Satt på spissen er det rett, siden skillet mellom kvinner og menn går der. I gjennomsnitt er lønnsgapet rundt 100000 kroner mellom kvinner i offentlig sektor og menn i privat sektor. Fordi offentlig sektor er så kvinnedominert, vil et nivåløft i offentlig sektor bli et nivåløft for kvinner, sier Folkestad.

Les også

- Mageplask for lederne, godt for sykepleierne