Advokatdugnad ga dem oppholdstillatelse

12 av 19 saker er blitt snudd fra avslag til opphold for asylsøkere. Akutt behov for å skjerpe rettssikkerheten, mener Advokatforeningens aksjonsgruppe.

Kamir Ardalan er glad. Lagmannsretten ga ham rett til opphold i Norge.

Les også:

Les også

Vi er alle migranter

Journalist Abebe Demeke (42) kom fra Etiopia til Norge i 2001 etter tortur og forfølgelse. Opplysningene ble ikke bestridt, men han fikk likevel endelig avslag på asylsøknaden: Utlendingsnemnda (UNE) mente det ikke ville være farlig for ham å bli returnert.

Iranske Kamir Ardalan (32) og kona forklarte at de i 2003 flyktet fra kurdisk opposisjonsaktivitet. UNE fant historien lite troverdig og mente det ikke ville være farlig å bli returnert til Iran.

Utfallet av begge sakene ble endret etter at de ble ført for domstolene fordi Advokatforeningens aksjons— og prosedyregruppe tilbød gratis hjelp fra erfarne prosedyreadvokater i en storstilt dugnad.

Åtte år

Etter tre år har gruppen engasjert seg i 19 utvalgte utlendingssaker. 12 av dem har fått nytt utfall, enten fordi domstolene har kjent UNEs vedtak ugyldig eller fordi UNE selv har endret vedtak etter at det ble tatt ut stevning mot dem.

Flere av sakene er nå rettskraftige. Én sak kommer opp for Høyesterett 22. juni etter at asylsøkeren fikk medhold mot UNE både i tingretten og lagmannsretten.

Demeke vasket gulvene på Aker sykehus da advokat Thomas Horn ringte for snart et år siden. Borgarting lagmannsrett hadde kjent UNEs vedtak ugyldig, slik også Oslo tingrett gjorde. Demeke har fått opphold.

–Kampen var slutt, etter åtte år, sier Demeke.

Advokat Thomas Horn som førte saken hans, sier at det er viktig at Advokatforeningens initiativ kan fungere som et korrektiv, som en vaktbikkje, til UNE.

–Når UNE skal avgjøre mange saker, kan det bli en tendens til at man standardiserer vedtak og prøver å finne manglende troverdighet hos asylsøkeren. Det kan lett bli en ukultur av det. Det er svært problematisk at staten hevdet at det ikke er noen fare for Demeke å returnere til Etiopia så lenge han ikke ytrer seg kritisk mot myndighetene. Men han er journalist. Skal man se vekk fra menneskerettighetene når man returnerer asylsøkere?

Aksjonen fortsetter

Leder i aksjonsgruppen, advokat Arild Humlen, mener resultatene så langt viser at UNE ikke fungerer ut fra et rettssikkerhetsperspektiv.

–Det er et absolutt og akutt behov for å styrke rettssikkerheten i UNE. Den er i dag ikke tilfredsstillende. En rekke saker har gått fra avslag til beskyttelse. I storparten av sakene dreier det seg om at UNEs nemndleder har avgjort saken alene, altså der UNE selv mener at det ikke er tvil. Det bekymrer meg.

–Rettssikkerheten skal ikke fundamenteres ut fra et nødrettsinitiativ fra Advokatforeningens side. Aksjonen fortsetter så lenge det er nødvendig, sier Humlen, som understreker at ressursene som er blitt stilt til rådighet i denne aksjonen, har vært helt avgjørende for utfallet av rettssakene fordi mange asylsøkere ikke har penger til å gå rettens vei.

Nå ser Demeke lyst på fremtiden. Han har permisjon fra jobben som renholder mens han lærer mer norsk og fortsetter sin journalistiske aktivitet for Addis Dimts Radio, etiopisk radio med base i Washington D.C.

–Egentlig er det ikke jeg som har vunnet, ikke advokaten, men den norske loven, rettferdigheten. Advokatforeningen og Norsk Journalistlags Kjetil Haanes har en stor plass i mitt hjerte. Jeg hadde ikke penger til å gå til rettssak selv. Alle kan gjøre feil, men UNE bør stoppe opp og revurdere. Denne type feil kan være livsfarlig.

Risikerer forfølgelse

Ardalan sov på den lille hybelen sin da advokaten for vel ett år siden ringte og fortalte at Ardalan og kona ville få opphold i Norge. De hadde tapt første runde mot UNE i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett kjente UNEs vedtak ugyldig. Lagmannsretten mener de risikerer forfølgelse i Iran.

–Den dagen var det iransk nyttår. Det ble dobbeltfest, jeg kjøpte meg ny dress, sier Ardalan, som stortrives i jobben på bensinstasjonen i Lillestrøm.

Han drømmer om hytte i Valdres, reiser og å studere mer elektroteknikk.

–Før vi fikk opphold, bodde vi svart, jobbet svart, var søppel i systemet. Nå kan vi planlegge fremtiden, tenke på å få barn.

–Jeg har fått tilbake fremtiden.