Flertall mener politiet bør få bære våpen

To tredeler av de spurte i en meningsmåling TV 2 har fått utført, mener politiet bør få bære våpen. 

To tredeler av de spurte i en meningsmåling TV 2 har fått utført mener politiet bør få bære våpen.

I alt 63,2 prosent av dem som hadde en oppfatning av spørsmålet mente at politiet burde være bevæpnet, går det fram av undersøkelsen som TNS Gallup har utført for TV 2. Av de spurte var 36,8 prosent imot generell bevæpning.

Justisminister Per-Willy Amundsen svarer TV 2 at han ikke er komfortabel med at politiet ikke er gitt en midlertidig bevæpning gitt den trusselsituasjonen Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskriver.

– Jeg kan ikke gå til generell bevæpning av politiet, sier Amundsen og forklarer videre:

– Jeg kan ikke gi midlertidig bevæpning. Det er en politifaglig vurdering som gjøres i hvert enkelt politidistrikt. Terskelen som er trukket opp av Stortinget, er for høy. Den beste måten å løse dette på, er åpne for generell bevæpning sånn at politiet til enhver tid er i stand til å respondere ved et terrorangrep på norsk jord, sier Amundsen.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier han gjerne skulle sett at politiet var gitt generell bevæpning, men erkjenner at tiden ennå ikke er moden for det.

– Vi må bare akseptere at mange nok ikke ennå ønsker dette og derfor har vi per i dag et ubevæpnet politi, sier Bolstad.