Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud kjørte øst-vest-alternativene

Det ble kolonnekjøring på tre av fire strekninger da Ketil Solvik-Olsen og Bård Hoksrud prøvde de mest trafikkerte øst-vest alternativene. Bergensbanen imponerte med å være i rute da Natur og Ungdom kjørte tog.

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen sier han fikk en helt annen opplevelse ved å prøvekjøre veien enn å lese rapporten.

— Da vi møtte brøytebiler i Haukelitunnelene tenkte jeg: Hva skal de gjøre, brøyte veggen i tunnelen eller biler som kommer imot? Dette er ikke bra!

Det sier statssekretær Bård Hoksrud, som tirsdag var på vei hjem fra Bergen på E134 over Haukelifjell.

Mandag og tirsdag har politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Natur og Ungdom duellertpå strekningen Oslo-Bergen. Hoksrud og statsråd Ketil Solvik-Olsen har kjørt de fire mest aktuelle hovedvei-alternativene, Natur og Ungdom har tatt Bergensbanen.

Viktig å få snakket med folk langs veien

— Det er noe helt annet å kjøre veiene selv og treffe dem som bor langs veien, enn å lese rapporter. Utredningene fra Statens vegvesen om alternativene er veldig bra, men kjøringen gir et annet perspektiv, sier Ketil Solvik-Olsen.

- Hva er det som slår deg?

— Folk har et veldig eierskap til «sin» vei. Brøytebilsjåføren jeg har sittet på med deler av Rv7 kjenner hver skavl over Hardangervidda, men har ikke noe forhold til de andre alternativene. For folk på Fagernes er E16 livsnerven i samfunnet, sier Solvik-Olsen.

Slik opplevde de E16, Rv7, Rv52 og E134:

Ketil Solvik-Olsen kjørte til Bergen via E16 over Filefjell:

oslobergen3-abJU77Ajdk.jpg

— Dette er i dag en slitsom vei for yrkessjåfører. Variasjonen på veikvaliteten er stor. Men flere sjåfører sier at om alle forbedringer som er planlagt de neste to-tre årene blir realiert så vil mye være bra. Vi passerte en tysk lastebil som hadde kjørt seg fast. Tine-bilen jeg satt på med kom seg greit frem, sier Solvik-Olsen.

Og tilbake til Oslo via Rv7 over Hardangervidda:

oslobergen2-Av4KsbVbny.jpg

— Her har det vært mye tykt og hvitt. Og kolonnekjøring. Man forstår at det koster tid og penger for yrkessjåførene. Naturen er fantastisk, men veikvaliteten varierer mye. Denne veien fremstår mest som en turistvei, sier Solvik-Olsen.

Bård Hoksrud kørte til Bergen via Rv52 Hemsedalsfjell

oslo-bergen5-URXDfE4JWL.jpg

— Veien fra Oslo mot Gol er blitt bedre. Men heller ikke alt på denne strekningen er bra, sier Hoksrud.Han fikk virkelig kjenne på naturkreftene over norske fjelloverganger. Som innebærer kolonnekjøring!

Og tilbake til Oslo via E134 over Haukelifjell:

oslo-Bergen3-VuWZ20Hgfq.jpg

— Jeg har kjørt deler av denne strekningen flere ganger. Men aldri hele, og aldri gjennom Haukelitunnelene. Her er det mye å gjøre. På E134 kommer du raskt til smale veier. Deler av strekningen er bra, andre ikke, sier Bård Hoksrud.Også på returen opplevde han kolonnekjøring, og at biler rundt hans egen ble stående fast.

Nekter å peke ut «den beste veien»

- Hvilke veier fremstår best etter prøvekjøringen?

— Vi vil ikke mene noe om dette før alle høringsuttalelsene er kommet inn. Vi skal fortsatt treffe folk, få innspill, sier Bård Hoksrud.

- Hvilke kommentarer husker du best fra turen?

— Reiselivsnæringen var veldig tydelig. Én påpekte at å transportere en betongkloss over fjellet er en ting, en annen ting er å frakte mennesker. For noen kan natur underveis være den viktigste opplevelsen, men mange turister er på vei til en destinasjon. De vil bruke minst mulig tid på selve transporten, sier Hoksrud.

- Vi kunne slappe av og arbeide på toget

— Mens Solvik-Olsen og Hoksrud måtte holde blikket på veien kunne vi arbeide om bord i et behagelig tog, sier Julie Næss Karlsen, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

— Departementet klarer ikke å se veiplanene i sammenheng med klimamål og målet om mer gods på jernbane, sier hun.

Natur og Ungdom reiste med tog til Bergen som en demonstrasjon mot Regjeringens veiplaner mellom øst og vest.

— Når en person bruker tog slippes 45 ganger mindre CO2 ut enn når en kjører alene i bil Oslo-Bergen.

- Hva skal til for at Bergensbanen blir et godt alternativ for bilistene?

— Den må gå mye raskere, og gå mye oftere.

- Var toget i rute da dere reiste?

— Helt i rute, sier Næss Karlsen.

Det hører imidlertid til unntakene. De siste åtte ukene har Bergensbanen hatt en punktlighet på mellom 57 og 73 prosent. Bare to av ukene har man oppnådd en punktlighet på 70 prosent eller mer.

Les også: