Norge

Nokasdømt i konflikt med fengselsbetjentene

Den 35 år gamle Metkel Betew innrømmet i tingretten i formiddag at han hadde sittet halve livet i fengsel, men mener at han nå er klar til å slippes ut i samfunnet. Selv om han har hatt et komplisert forhold til fengselsbetjentene.

  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Etter å ha sittet minstetiden på ti år på forvaringsdommen på 16 år etter Nokas-ranet, mener Metkel Betew at han nå er moden for å slippes ut i samfunnet.

Men mens Stavanger tingrett, Gulating lagmannsrett og Høyesterett mener at Betew var sentral i planleggingen og dessuten aktiv under selve ranet, nekter Betew fortsatt for at han var med på ranet den 5. april 2004.

-Jeg var med på planleggingen, og har ansvar for det. Men jeg var ikke der den 5. april — jeg trakk meg en uke før, svarte han da statsadvokat Tormod Haugnes ville vite hvordan han ser på forbrytelsen og sitt eget ansvar i dag.

Gjentatte forsøk og spørsmål fra statsadvokaten for å få Betew til å erkjenne skyld, førte ikke frem. I tingretten nektet han alt, i lagmannsretten erkjente han å ha deltatt i planleggingen.

-Ranspenger til gode ?

Statsadvokaten forsøkte gang på gang å finne ut om Betew fortsatt har penger til gode fra ransutbyttet.

— Det ble funnet fem millioner kroner hos noen personer som står deg nær. Var det din del av utbyttet. Og har du mer til gode som din del av utbyttet, ville statsadvokaten vite.

-Jeg har ingen penger i dag. Penger har vært en drivkraft, men jeg bryr meg ikke noe om hvor de pengene er i dag. Jeg har ikke krav på noe som helst, svarte Betew etter hvert, etter gjentatte spørsmål fra tingrettsdommer Jens Sveinung Wegner.

Mesteparten av ransutbyttet på over 57 millioner kroner er fortsatt på avveie.

Statsadvokaten ville vite hvorfor Betew ikke ville snakke med psykolog eller psykiater i forbindelse med hans begjæring om prøveløslatelse. Deres rapport skulle munne ut i en risikovurdering.

— Jeg ville ikke snakke med dem. Jeg har ingen psykiske problemer, sa Betew.

— Har du deltatt i de ulike programmer Ila har tilbudt deg, spurte statsadvokaten.

— Nei, svarte Betew.

Behandlet betjentene som luft

Da Betew skulle forklare seg i Asker og Bærum tingrett i dag, begynte han straks med å forklare hvorfor han har hatt et dårlig forhold til fengselsbetjentene i Ila fengsel og sikringsanstalt. I flere år enset ham dem ikke, vekslet ikke et ord med dem og behandlet dem som luft.

-Jeg har ikke noe imot fengselsbetjentene. De har sitt yrke. Men en kontaktbetjent skal hjelpe deg den ene dagen, den neste dagen skal han ransake og strippe deg. Jeg slitter litt med det, sa Betew, som forsikret at han hadde vært høflig og vist vanlig folkeskikk. Det anstrengte forhold til betjentene har flere ganger ført til konflikter og reaksjoner fra fengselet.

-Jeg har et godt forhold til presten, lærere og sykepleierne, de har ikke denne dobbeltrollen, sa Betew, som mente at miljøarbeiderne ved Ila burde gå i sivile klær, hjelpe de innsatte, mens uniformerte fengselsbetjenter bare burde ha ansvar for sikkerheten. -Det er mange fengselsbetjenter som er enige med meg, sa han.

-Men tror du en lignende situasjon kan oppstå når du kommer ut i samfunnet, ville forsvarer Marius Dietrichson vite.

-Nei, det vil det ikke. Der er det ikke slike dobbeltroller, sa Betew.

Skole og studier i fengselet

I de ti årene på forvaringsdom har Betew fullført videregående skole, og har de siste to årene studert en rekke enkeltemner ved Universitetet i Oslo. Og han vil fortsette med å ta bachelor og mastergrad.

— Jeg vil arbeide med vanskeligstilte barn og ungdommer. jeg var ung selv, og vet hvor galt det kan gå. Jeg har sittet halve livet i fengsel, men har et annet fokus i dag, forklarte han.

— Vil det ikke være et problem at du som "kjendis-kriminell" skal gi råd til barn og ungdom, spurte statsadvokaten.

— Derfor vil jeg studere en del år til før jeg begynner å jobbe med dette, svarte Betew.

Han sa at han var strukturert, sta og målrettet - og at disse egenskaper tidligere ble brukt til kriminalitet, blant annet to grove ran av pengetransporter og et ransforsøk.

— Men i dag har jeg et annet fokus, nå vil jeg studere, og ha tid til familien og ta meg av mine gamle foreldre, sa han.

- Han er utrolig engasjert og ivrig. Og han er høflig og blid, veldig sosial og vi har ikke noe å utsette på ham, sa avdelingsleder ved skolen på Ila som vitne i retten i dag. Hun forklarte at yngre fanger på Ila ser opp til Betew.

-Høystatusfange ?

— Dette kan jo sees som at de betrakter ham som en høystatusfange og at han dermed holder et slags hoff. Kan det sees på en slik måte, ville tingrettsdommer Wegner vite.

— Mye av det han gjør og står for, kan jo bli tatt negativt opp. Men jeg har ingen erfaring med det, sa skolens avdelingsleder, som leder undervisningen for 30 fanger.

Ilas mangeårige psykiater og spesialrådgiver Randi Rosenqvist skal senere i rettssaken avgi forklaring. Og på tilhørerbenkene har Betews mor, far, bror og tante fått lov til å følge rettsforhandlingene, inntil de skal forklare seg som vitner.

Hvis den dømte blir prøveløslatt skal han få bo hjemme hos foreldrene sine i deres hus i Oslo, og han har planer om å følge studier ved Universitetet å heltid.

-Stor skam

En bror og en søster vitnet om at de tidligere har vært svært skuffet over sin kriminelle bror, men at han for 3-4 år siden endret seg til det bedre og nå ønsker å gjøre noe med sitt eget liv og har fokus på familien som han var redd for å miste. -Fortiden hans er en stor skam, rett og slett, sa søsteren.

Det Asker og Bærum skal ta stilling til er om det er en nærliggende fare for alvorlig voldskriminalitet, slik at samfunnet fortsatt må beskyttes. Hvis retten finner at det ikke er en slik fare, kan Betew prøveløslates på bestemte vilkår.

Sammen med Kjell Alrich Schumann var Metkel Betew den eneste som ble idømt forvaring. Betews kriminelle rulleblad med to grove ran av pengetransporter og et ransforsøk, var grunnen til at han ble idømt forvaring. Betew har ikke rusproblemer og det er ikke konstatert at han har psykiske problemer.

Les også

Nokas-dømt vil ut fra forvaring