Norge

Tidligere Veivesen-topper: Store summer kunne vært spart

De har styrt noen av Norges største veiprosjekter. Nå sier de at store summer kunne vært spart og veier stått klare før om mye hadde vært gjort annerledes.

Eksempel på veiprosjekt der store summer kunne vært spart: E18 gjennom Østfold. Foto: Nordby Carl Martin

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Eksempel på veiprosjekt der store summer kunne vært spart: E18 gjennom Vestfold Foto: Bentzrød Sveinung Berg

Eksempel på veiprosjekt der store summer kunne vært spart: E6 ved Mjøsa Foto: Grundseth Dag W

Eksempel på effektivt veiprosjekt: E6 i Østfold. Foto: Espedal Jan Tomas

Bettina Sandvin (44) var prosjektleder, Stein Fyksen (68) prosjektdirektør for E18 i Follo og Østfold. Et kroneksempel på klattvis veibygging, som ikke vil være i mål på mange år.

Fyksen måtte ta støyten da det viste seg at et stykke splitter ny motorvei ble herjet av telehiv. Sandvin da lokalpolitikere snudde og likevel ikke ville ha en trasé som var besluttet gjennom ni år med planlegging.

Og begge da Fylkesmannen ville ha en løsning med tofelts vei, på det travleste strekket mellom Akershus og Sverige.

— Det virker som om noen statlige etater ikke har tatt innover seg at Regjeringen har bestemt at det skal bygges ny vei. Da kan ikke fagetat og interesseorganisasjoner ta på seg skylapper og si at de ikke vil ha noen vei, uttalte Sandvin til Aftenposten.

Bettina Sandvin var prosjektleder for E18 gjennom Follo. Foto: Stein J. Bjørge.

Nå har hun og Fyksen hoppet over til den private prosjektkjempen Faveo. Der Tore Ljunggren, også han med lang erfaring fra Veivesenet, er seksjonsleder for samferdsel. I neste måned kommer Mari Barstad, nok en profilert prosjektleder i Veivesenet.

De fastslår at de har vært en del av et norsk veibyggingssystem med kostbare svakheter. Nå vil de gjøre ting på nye måter.

Derfor går det galt

Dette er innspillene Faveo kommer med gjennom Aftenposten:

•Veibygging i Norge kan fremstå lite koordinert, planleggingstiden er håpløst lang.

•Politiske prosesser, stadige omkamper og spill rundt ulike motstridende interesser forsinker.

•Veivesenet mangler disiplin på egne og eksterne frister.

— Slik bør det gjøres

Slik bør det gjøres, mener Faveo:

•De 25 interesseorganisasjonene som med hjemmel i loven kan komme med innsigelser må gjøre det på et «riktig» tidspunkt i prosessen. Når de lander må de stå ved sin avgjørelse.

•Ett veiutbyggingsselskap må få ansvaret for alle de største utbyggingsprosjektene, ikke bare ett og ett av dem.

•Selskapet må ha nok penger. En del av vei- og bilavgiftene må øremerkes til finansiering av drift, vedlikehold og bygging av nye veier. Men selskapet må også få ta opp lån med statsgarantier.

•Dersom det er aktuelt med bompengefinansierte prosjekter må det skje uten krav om full lokal tilslutning.

•Det bør ha ansvar for hele planleggingsprosessen, inkludert myndighet til å ta avgjørende beslutninger.

•Det bør sette ut all prosjektering til private aktører.

•Viktige veiprosjekter må behandles som statlige planer.

•En liten enhet på toppen bør eie prosjektene, men ikke utføre dem. Det må opprettes egne prosjektorganisasjoner, helst med en blanding av folk fra Veivesenet og fra private.

•Selskapet må selv få velge om det vil bruke offentlig/privat samarbeid (OPS) eller andre kontraktsmodeller.

Ikke alt var galt

- Tore Ljunggren, du sier at dere i din tid meldte inn svakheter dere så oppover i systemet. Hvorfor ble det ikke gjort noe med?

— Det norske veibyggingssystemet er en tung skute å snu. I en årrekke har man vært tro mot tradisjon, veinormaler og etablert kontraktsregime. Man har hatt lett for å forsvare løsningene som er brukt.

Stein Fyksen har som veisjef i region Øst ledet noen av landets største samferdselsprosjekter. Foto: Trygve Indrelid

— Men jeg har selv gjort verdianalyser på oppdrag fra Veivesenet. De har avdekket store innsparingsmuligheter, dokumentert hvor viktig det er å tenke alternativt, sier Ljunggren.

— I 2003 opprettet Veivesenets region Øst en egen enhet som fikk ansvar for planlegging og gjennomføring av store prosjekter. Slike organisasjoner, som nå også er etablert i andre regioner, kan også danne utgangspunkt for en raskere veibygging. Men uansett er et veiselskap et nyttig supplement, sier han.

- Så mange skulle mene noe

Stein Fyksen (68) har rundt 40 år bak seg i Statens vegvesen, og har ledet flere av Norges største samferdselsprosjekter.

- Hva fungerte ikke innenfor systemet du jobbet?

— Planleggingstiden var for lang. Mange skulle inn og mene noe. Det var, og vil alltid være, interessemotsetninger så det holder. Det vanskeligste var at det hele tiden ble gitt muligheter for omkamper. Vedtak ble gjort, likevel kom sakene opp igjen. Det andre er at det i dag ikke er staten som er planmyndighet, sier han, og fortsetter:

— Det er i praksis kommunene som vedtar veiplanene, mens staten har det økonomiske ansvaret. Dette er en uheldig ordning. Det er også spørsmål om man trenger alle nivåene innenfor veiplaner som vi har i dag.

Les også:

Les også

- Vi er 350 husstander. Nå skal vi betale 300 millioner for en vei vi ikke kan bruke

— Har du eksempler på prosjekter som fikk problemer på grunn av dette?

— Flere. Rv 4 på Hadeland, E18 i Follo, E6 langs Mjøsa og Rv 2 gjennom Sør-Odal er alle eksempler på veiprosjekter med omkamper.

- Hvor fungerte systemet bra?

— Da man fikk bestemt seg om traseen gikk det unna for eksempel som med E6 i Østfold og E6 fra Gardermoen og nordover. Der man har drevet effektivt har bompengeselskapene fungert som bank.

Kunne spart store summer

- Hva er ditt råd for regjeringens nye veiselskap?

— Det må få myndighet til å ta opp lån med statsgarantier. Det gir mest mulig effektiv gjennomføring av anleggene.

- Kunne man spart betydelige summer ved å planlegge og prosjektene på andre måter enn systemet du var en del av?

— Ved sammenhengende utbygging på E18 i Østfold og Follo regner jeg med at vi kunne spart ca. 10 prosent, grovt regnet en milliard kroner, sier Fyksen.

Savnet at det ble tatt beslutninger

Bettina Sandvin (44) har 25 år bak seg i Statens vegvesen, og var blant annet prosjektleder for E18 i Østfold.

- Hva fungerte ikke i systemet du var en del av?

— La meg si det slik, strømmen av penger til veiprosjekter må tilpasses optimal fremdrift. Fremdriften må ikke tilpasses pengestrømmen. Det man savnet i min rolle var at noen kunne ta en beslutning. Det er ikke viktig hvem som tar beslutningene, men at de blir tatt.

Les også:

Les også

Dette overrasket ham mest som ny statsråd

— Hvilke av dine prosjekter fikk problemer på grunn av dette?

— E18 Østfold. Vi i Veivesenet fikk ikke vite om innsigelser før en beslutning skulle tas. Da sendes prosjektet inn i en loop, og tiden går. Det må være slik at alle som har innsigelser må være på banen «når toget går».

- Hva har fungert i systemet?

— Veivesenet har gode prosjektstyringssystemer, og håndbøker. De sitter på en enorm kompetanse. Dette må tas vare på.

- Kunne man spart betydelige summer om systemet du var en del av var annerledes?

— Ekstrarunder, at prosessen tar lengre tid, koster penger, sier Sandvin.

Helt enig, sier Veivesenet i dag

Sjef for Veivesenet, Terje Moe Gustavsen, ønsker flere av forslagene fra Faveo velkommen.

— På generelt grunnlag: Effektivisering internt hos oss, reduserte eksterne prosesser, kortere planleggingstid, bruk av statlig plan, alt dette er grep som også vi nå jobber for å få til, sier han.

- Hva tenker du om miste nøkkelpersoner til Faveo?

— Det er todelt. Det er alltid problematisk å miste gode folk. Samtidig er det bra at vi utveksler kompetente folk med andre fagmiljøer. De blir jo i bransjen, sier Moe Gustavsen.

 1. Les også

  Nå prøver man å fremskyve åpningen av E18

 2. Les også

  Inn: En egen veibank. Ut: Bompengesystemet.

 3. Les også

  Kaller tunneloppgraderinger bortkastet

 4. Les også

  Vil ha midtrekkverk på alle veier med 4000 biler i døgnet

 5. Les også

  I Østfold brukes ferdig motorvei til skiløype

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Slutt på særbehandling, nå må Veivesenet slåss med Nye Veier om hvert eneste veiprosjekt

 2. NORGE

  Største veikontrakt i Norge noensinne

 3. NORGE

  Hun har tvunget Veivesenet til forandring utenfra – nå skal hun lede veikjempen

 4. NORGE

  Regjeringens nye veiselskap lover raskere og billigere veier - med dårligere standard

 5. NORGE

  Ti strake bompengerekorder - her er siste oversikt

 6. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Nye E18 er igjen i spill. Dette skjer dersom Viken får viljen sin.