Helsepolitikere reagerer på etterlønn for avgått sykehusdirektør

Kjersti Toppe (Sp) og Olaug Bollestad (KrF) vil se nærmere på sluttavtaler på norske sykehus etter å ha sett etterlønnen til tidligere UNN-direktør.

Kjersti Toppe, nestleder i Helsekomiteen på Stortinget reagerer på etterlønnen til tidligere sykehusdirektør.

54 år gamle Tor Ingebrigtsen beholder lønnen sin på nesten 1,9 millioner kroner ut året, hvor han også har studiepermisjon, etter å ha gått av som direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Etter det betaler de 85 prosent av lønnen frem til han velger å pensjonere seg, går det frem av sluttavtalen som NRK har fått tilgang til.

Forutsetningen er at han jobber enten på sykehuset i Tromsø som rådgiver, eller på UiT som professor.

– Det undergraver tilliten til det offentlige helsevesenet vårt. Det hører ikke hjemme noe steds, og bidrar bare til folks avmakt mot en organisering av sykehusvesenet vårt, skriver Toppe, som er første nestleder i Helsekomiteen på Stortinget i en e-post til NRK.

Ønsker å utfordre helseministeren

Hun vil utfordre helseministeren på om dette er en praksis som han som øverste sjef for spesialisthelsetjenesten kan gå god for.

Olaug Bollestad (KrF) ser på sluttavtalen som et grunnlag for gjennomgang av disse avtalene.

Bollestad, som er leder i helsekomiteen, mener sluttavtalen bør danne grunnlag for en gjennomgang av hvor mange slike avtaler som finnes rundt på norske sykehus. SV og helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson støtter dette kravet.

– Vi krever at helseministeren umiddelbart gransker hvor mange slike avtaler som finnes i helsevesenet, sier han, og lover at partiet vil fremme forslag i Stortinget dersom helseministeren ikke følger dette opp.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken. UNN sier det er opp til stortingspolitikerne å gjøre noe med foretaksmodellen dersom de mener slike sluttavtaler ikke er ønskelig.