Norge

Tilsyn fant svikt ved tre av fire barnevernsinstitusjoner

Et tilsyn i fjor avdekket svikt ved 45 av 60 sjekkede barnevernsinstitusjoner. Ved 36 av institusjonene avdekket fylkesmennene lovbrudd.

Funnene presenteres av Statens helsetilsyn i en tilsynsmelding fredag.
  • NTB

Funnene presenteres av Statens helsetilsyn i en tilsynsmelding fredag. Ifølge Dagbladet ble de undersøkte institusjonene valgt ut fra en risiko- og sårbarhetsvurdering, slik at forholdene som er avdekket, ikke kan sies å være representative for norske barnevernsinstitusjoner generelt.

– At det er avdekket lovbrudd hos 60 prosent av institusjonene er likevel et altfor høyt tall. Disse barna er prisgitt det tilbudet de får, sier avdelingsdirektør Børge Tomter i Statens helsetilsyn.

Ved mange institusjoner er det avdekket store mangler i bemanning og kompetanse. Det inkluderer stor utskiftning blant de ansatte og utbredt bruk av vikarer som barna er utrygge på, svikt i opplæring og veiledning til ansatte, manglende kompetanse hos de ansatte om hvordan håndtere barn og unge med rusproblemer og svikt i rutiner og praksis.

– Særlig alvorlig er funnene knyttet til svikt i ledelse. Vi kan ikke ha det slik. Ledere som har et ansvar, må ta et ansvar, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), men understreker også at det er nærmere 400 institusjoner i Norge, og at mange av disse drives bra.

Les også

Da barnet var født, fikk Kari-Ann et laken kastet over ansiktet. Sønnen skulle adopteres bort, og hun skulle ikke se ham.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Helsepolitikk
  3. Statens helsetilsyn