Norge

Ankesaken mot Eirik Jensen skal avgjøres av en jury

Borgarting har berammet ankesaken til 28. august neste år. Det betyr at Jensen-saken kan bli den siste, store rettssaken som skal gå for en jury i en norsk rettssal.

Eirik Jensen vil få skyldspørsmålet avgjort av en jury når saken begynner i august neste år.
  • Frode Sætran

Borgarting lagmannsrett antar at saken vil gå over 80 rettsdager i 20 uker. Mandager holdes rettsfri. Saken vil dermed vare helt frem til februar 2019.

Saken vil gå som en lagrettesak, det vil si at skyldspørsmålet skal avgjøres av en jury.

Regjeringen har bestemt at rettssaker som blir anket før årsskiftet, skal avgjøres av en jury selv om ordningen avskaffes etter nyttår. Men bare ut 2018.

  • Les også: Kan få dårlig tid

Norske domstoler har stilt med jury siden 1887. Tanken har vært at tiltalte skal dømmes av likemenn, der vanlige folk har hatt en avgjørende rolle. Men ordningen har lenge vært under kritikk, særlig fordi juryen ikke har begrunnet sine avgjørelser.

Regjeringen avskaffer juryordningen fra årsskiftet og har fastsatt overgangsregler som betyr at saker som er berammet før 1. januar 2018 skal følge den gamle ordningen. Overgangsordningen varer ut 2018.

Det betyr at Eirik Jensen og Gjermund Cappelens ankesak vil gå for en jury, i og med at den er berammet til august neste år.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Eirik Jensen