Kvinner i tech-bransjen ber IT-toppsjefer signere opprop mot seksuell trakassering

Det er altfor mange grove tilfeller av seksuell trakassering i den mannsdominerte IT-bransjen. Det mener fem sentrale tech-kvinner som står bak et #metoo-opprop søndag.

Gruppen med fem kvinner som står bak oppropet i IT-bransjen. Øverst: Mailen Greve (t.v.) og Isabelle Ringnes. Nederst: Hilde Widerøe Wibe (t.v.) og Heidi Austlid. T.h: Anita Krohn Traaseth.
Tidligere toppleder i Hewlett-Packard Norge, Anita Krohn Traaseth, er en av dem som står bak oppropet. Hun har 18 års erfaring fra teknologibransjen.

Fem tech-kvinner i noen av de største interesseorganisasjonene i IT-bransjen kom med et #metoo-opprop på Twitter søndag kveld.

De ber IT-toppledere signere for å synliggjøre sin forpliktelse og sitt arbeid mot seksuell trakassering og vold.

Initiativtagerne skriver blant annet:

«IT-bransjen er svært mannsdominert med 26 prosent kvinner totalt, og 17 prosent kvinner i toppledelse. Også i denne bransjen er det mye uakseptabel seksuell adferd og seksuelle overgrep. Flere selskaper har regler og retningslinjer for å beskytte ansatte, men det er så som så med håndhevelsen»,

Initiativtagerne er enkeltpersoner i noen av IT-bransjens største interesseorganisasjoner, Hilde Widerøe Wibe (Abelia), Heidi Austlid (IKT-Norge), tidligere toppleder i Hewlett-Packard Norge og nå administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, grunnlegger av teknologinettverket TENK, Isabelle Ringnes og Mailen Greve fra IT-kvinnenettverkene Tenk og Oda.

En av initiativtagerne: Mailen Greve, ODA - Norges største nettverk for kvinner i IT bransjen.

Det var Anita Krohn Traaseth som tok initiativ til å starte en #metoo-gruppe for IT-bransjen.

– Lørdag var gruppen opprettet, og søndag var mobiliseringen i gang, forteller Krohn Traaseth.

– Vi som initiativtagere har selv flere års erfaring fra IT-bransjen, og har både selv erfart og gjennom årene hørt om flere historier om seksuell trakassering. Både mer og mindre alvorlige hendelser. De finnes i de fleste bransjer og kanskje spesielt hvor maktubalanse mellom kjønnene er markant, slik det er i denne næringen, skriver de fem i et felles svar til Aftenposten.

En av initiativtagerne: Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Har noen av dere selv slike erfaringer?

– Ja, vi har alle opplevd situasjoner der mannlige kolleger, kunder og samarbeidspartnere opplagt har trådt over grenser. Disse historiene stammer fra ti år tilbake og frem til i dag. Når vi deler opplevelsene oss imellom, blir det tydelig at historiene ligner hverandre, og at dette er en omfattende ukultur som grunner i maktubalanse og gale holdninger som har fått leve over tid, forteller de.

Og fortsetter:

– Det er påfallende hvor «vant» vi er til denne ukulturen, og at mange nesten ikke reagerer, for det «er jo slik det er».

De begynte å dele historiene sine for forhåpentlig å gjøre det enklere for andre, mindre profilerte kvinner i IT-bransjen å gjøre det samme.

En av initiativtagerne: Næringspolitisk direktør i Abelia, Hilde Widerøe Wibe.

Facebook-gruppe og anonymt forum

– Selv om dette er noe «alle kjenner til», snakkes det svært sjelden om. Vi har i dag opprettet en lukket Facebook-gruppe hvor kvinner kan dele sine historier, noe de har gjort gjennom hele ettermiddagen, forteller de.

De har også opprettet et sted der man kan dele historiene anonymt. Det mener de det er behov for. Mer alvorlige hendelser har de mottatt på direktemeldinger.

Gruppen understreker at det ikke handler om å kartlegge alle historier, men om å skape et trygt sted for dem som har opplevelser.

– Det er viktig at de kan få det ut, slippe å sitte alene med minnene, ta et kollektivt ansvar og sørge for at det kanskje blir lettere for dem som kommer etter oss, skriver de.

Initiativtagerne sier historiene så langt bekrefter at seksuell trakassering fortsatt er en utfordring i bransjen. Både mindre grove og mer alvorlige hendelser som ikke er blitt fulgt opp, eller hvor håndteringen har resultert i at det ikke blir tatt på alvor. Derfor velger mange ikke si noe.

Tidligere toppleder i Hewlett-Packard Norge, Anita Krohn Traaseth, tok initiativ til å danne gruppen bak oppropet. Hun er nå administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Mange har holdt opplevelsene for seg selv

– Mange har også valgt å holde opplevelsene for seg selv og ikke informert lederne sine om ulike hendelser, i redsel for at det vil skape mer problemer. Denne adferden finnes i alle bransjer, og vi ønsket å belyse nettopp dette for vår næring. Vi tror dette var på overtid, svarer de.

Initiativtagerne understreker at de ikke er ute etter å snakke om eller å «oute» konkrete selskaper eller navn på personer. De vil først og fremst skape en arena for kvinnene slik at de ikke sitter alene med dette lenger, men kan få gode råd av hverandre. Parallelt vil de oppfordre næringen til å selv ta tak i utfordringene for sine selskaper og miljøer.

De ønsker å fokusere på oppropet og ikke la historiene overta fokuset:

– De er ganske så like som dem både skuespillere og kvinner i mediene har rapportert om. Dessverre.

Isabelle Ringnes, Tenk Nettverket

– Hvordan tror dere dette blir mottatt av de mannlige lederne?

– Vi tror dette blir positivt mottatt. Vi håper og tror at de mannlige lederne går foran og tar tak i dette i sine bedrifter. Det er enklere for alle når alle vet hva som er akseptabel oppførsel, og da må øverste leder gå foran.

Oppsigelse og anmeldelse i alvorlige tilfeller

I oppropet ber kvinnene topplederne skrive under på at det skal være nulltoleranse for alle former for uakseptabel seksuell adferd og seksuelle overgrep, og at ledelsen kommuniserer dette tydelig til alle ansatte.

Videre at det skal være klare regler og rutiner for oppfølging av uakseptabel seksuell adferd og seksuelle overgrep, og at alle forhold det meldes fra om, skal følges opp.

Det innebærer at den som trakasserer eller forgriper seg, skal stilles til ansvar, noe som betyr oppsigelse og politianmeldelse i alvorlige tilfeller.

«Hos oss beskytter vi ikke, ansetter eller tjener penger på individer som bryter vår nulltoleranse for alle former for uakseptabel seksuell adferd og seksuelle overgrep», står det i et av punktene.

Christian Torp, påtroppende generalsekretær i Den Norske Dataforening.

Lover handling

Christian Torp, påtroppende generalsekretær i Den Norske Dataforening, er en av flere mannlige IT-ledere som har skrevet under på oppropet søndag kveld.

– Jeg har til nå hatt en stilling hvor det ikke har vært naturlig at noen skulle komme til meg med slike historier, samtidig som jeg har nulltoleranse for slike ting. Jeg krysser fingrene for at situasjonen ikke er i nærheten av det vi har sett i eksempelvis mediebransjen, sier han.

Han lover at enhver form for trakassering vil bli slått hardt ned på når han fra 1. desember overtar som generalsekretær.

– Gjennom at jeg har signert dette oppropet, har jeg forpliktet meg til å arbeide mot trakassering. Samtidig har jeg funnet ut at jeg ikke kan nok om dette selv. Derfor vil jeg snakke med initiativtagerne og trekke på de rådene og erfaringene de sitter med, sier Torp.

– Hvordan tror du dette blir mottatt av de mannlige lederne?

– Det blir bare å spekulere, men jeg skal i alle fall bruke de arenaene og møteplassene jeg har til å påvirke. Dette kommer til å bli et tema på alle møter jeg skal ha med alle ledere fremover, sier han.

I løpet av søndag kveld signerte også en rekke toppledere i ulike IT-selskaper oppropet. Blant disse er Cisco-sjef Sven Thaulow, Kjell Are Furnes, administrerende direktør i Ably Medical, Daniel Mikkelsen, daglig leder i Copyleft Solutions, Jon Cato Loentzen, daglig leder i Krillbite Studio, Rune Dysjeland, daglig leder i Yelpi, Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett og Erling Maartmann-Moe, partner i Aliance Venture.