Norge

Mens Stortinget diskuterer oktoberbarnas skjebne, planlegger Regjeringen å sende dem til norsk barnehjem i Kabul

Regjeringen har i det stille arbeidet intensivt med å opprette et omsorgssenter for mindreårige afghanske asylsøkere i Kabul. Barnehjemsplanene overrasker både SV og KrF.

Aga Kahn Foundation driver skoler som har gitt jenter mulighet til utdanning i flere avsidesliggende deler av Afghanistan, som her på Naswan jenteskole i Shughnan i provinsen Badakhshan. Utviklingsstiftelsen er en av flere organisasjoner som norske myndigheter har invitert med som mulig samarbeidspartner om et norsk omsorgssenter for mindreårige i Kabul.
 • Thomas Olsen
  Journalist

I november tvang stortingsflertallet Regjeringen til å vurdere sakene til unge afghanske asylsøkere på nytt.

Mens skjebnen til de såkalte «oktoberbarna» er blitt diskutert, har Justisdepartementet og norske diplomater lagt planer for å kunne returnere mindreårige asylsøkere til et norskdrevet barnehjem i Kabul.

I løpet av våren har departementet, i samarbeid med Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Afghanistan, forhørt seg og sjekket mulige samarbeidspartnere. Det går frem av dokumenter og korrespondanse som Aftenposten har fått tak i.

– Vi trodde denne ballen var lagt død, sier SVs Karin Andersen.

Også KrF stusser over at det ikke er blitt informert om dette arbeidet under høstens debatt om enslige mindreårige asylsøkere.

Listhaug: – Et tvangsretursenter

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gjør det klart at intensjonen er å lage et senter for å ta imot tvangsreturnerte mindreårige fra Norge.

– Vi tvangsreturnerer ikke barn alene i dag. Men med et slikt senter kan vi gjøre det med dem som får avslag på asylsøknaden, får midlertidig opphold eller skal sendes ut av landet når de er 18 år, bekrefter hun.

Arbeidet skjer i samarbeid med Danmarks utlendings- og integrasjonsministerium, som er blitt løpende orientert om planene.

 • Har du ikke skjønt hvorfor alle snakker om «oktoberbarna»? Da bør du lese dette.
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har samarbeidet med sin danske kollega, Inger Støjberg om å åpne et norsk barnehjem i Afghanistan. I august besøkte de Trandum utlendingsinternat sammen.

Tidligere planer stoppet av FN og afghanske myndigheter

Norge har jobbet for å opprette et omsorgssenter for mindreårige i Kabul siden 2009, først under den rødgrønne regjeringen.

Fra 2011 skjedde det i samarbeid med Sverige, Storbritannia, Nederland, Danmark og Belgia i senteret ERPUM – European Return Platform for Unaccompanied Minors – som skulle ha plass til opp mot 200 returnerte, mindreårige asylsøkere.

Planene ble skrinlagt i 2014, etter konflikter med afghanske myndigheter, FNs hjelpeorganisasjon for barn, UNICEF og andre organisasjoner.

UDI i juli: – Jobber ikke med retursenter i hjemlandet

I VG i juli i år benektet UDI at Norge har noe aktivt pågående arbeid når det gjelder retur av enslige mindreårige asylsøkere uten kjent omsorgsperson i Afghanistan.

Men over en måned tidligere, 30. mai, fikk både UDI, UD og Justis- og beredskapsdepartementet en oppdatering om ambassadens arbeid med å finne en partner til å drive et omsorgssenter i Kabul.

Ville ha samarbeid med internasjonal organisasjon

Allerede i februar ble det utarbeidet en konseptnote for prosjektet. I august skriver departementet at man ønsker en internasjonal organisasjon som avtalepartner, og at ambassaden allerede har igangsatt undersøkelser av mulige aktører.

Flere møter med mulig partnere

Siden er flere internasjonale organisasjoner med barn og unge som spesialkompetanse blitt invitert til møter med Justis- og beredskapsdepartementet.

Både Refugee Education Trust (RET) og Aga Kahn Foundation har vært invitert. I tillegg har man i møter og telefonmøter diskutert samarbeid med den britiske organisasjonen War Child.

Organisasjonen War Child har opprettet flere opplæringssentre i Afghanistan for barn som lever som internflyktninger eller udokumenterte flyktninger som har returnert fra Pakistan og Iran. War Child er en av organisasjonene som har vært i møter med norske myndigheter om planene for et omsorgssenter for mindreårige i Kabul.

Listhaug: – Jobber godt med afghanske myndigheter

I forrige uke fikk Aftenposten bekreftet at Regjeringen har bedt ambassaden i Kabul om å gi gass med planene for et slikt barnehjem.

Tidligere barnehjemsprosjekter har stoppet opp fordi afghanske myndigheter har satt foten ned. Listhaug understreker at man ennå ikke har fått grønt lys, men at man har kommer lenger enn tidligere.

– Vi jobber nå godt med myndighetene der nede. Men først må vi finne egnede lokaler, og vi må finne organisasjoner som vi kan samarbeide med og som kan utføre dette i tråd med våre ønsker, sier Listhaug.

– Hvordan tror du Stortinget og flertallet som i høst vedtok en ny gjennomgang av mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, vil reagere på at dere parallelt har jobbet med et slikt senter?

– Det vil jeg håpe de er godt fornøyd med, fordi dette er et vedtak som ble fattet for to år siden og som har vært tidkrevende å følge opp.

Blir rimeligere for Norge

Å ta hånd om mindreårige asylsøkere er både kostbart og krevende i Norge. Et slikt omsorgssenter i Afghanistan vil bli langt rimeligere for norske myndigheter. Men det er underordnet, mener Listhaug:

– Det vil helt klart koste mindre. Men det aller viktigste er signalet vi sender om at hvis du kommer hit og får avslag, så har vi et sted man blir sendt tilbake til.

Delikat tema i Afghanistan

Europas tvangsreturer av asylsøkere har vært omdiskutert i Afghanistan, som siden 2016 har måttet reintegrere over en million afghanske flyktninger fra nabolandene Pakistan og Iran. I tillegg finnes det halvannen million internt fordrevne i landet.

Derfor har norske myndigheter gått stille i dørene for ikke å hisse opp afghanske myndigheter med planene.

Temaet var 15. mars oppe på en konferanse om retur av sårbare flyktninger arrangert av migrantorganisasjonen IOM og EU i Kabul.

Her var afghanske myndigheter representert, og de europeiske representantene unngikk bevisst å ta opp temaet med retur av mindreårige, rapporterer migrasjonsattaché ved ambassaden i Kabul, Bjørn Frode Skaaret.

SV: – Trodde dette var lagt dødt

SVs Karin Andersen, leder i kommunal- og forvaltningskomiteen, blir overrasket over at norske myndigheter har fortsatt arbeidet med et omsorgssenter for mindreårige. Hun viser til uttalelsene fra UDI i VG i juli.

– Regjeringen ser vel på dette som nok en mulighet for å returnere flere barn uten foreldre og med beskyttelsesbehov der de kommer fra. Og de vet at de allerede balanserer på kanten overfor disse unge flyktningene, særlig de som ikke har et nettverk i hjemlandet.

KrF: – Meget skeptiske

– Vi stusser over dette, og er skeptiske til arbeidet for å åpne et slikt omsorgssenter i Kabul. Selv om det har vært mye debatt om enslige mindreårige i Stortinget i høst, har vi ikke hørt et ord om disse planene, sier stortingsrepresentant Torhild Bransdal fra KrF.

Hun mener Regjeringen bør komme med mer informasjon om prosjektet i Afghanistan.

– Vi må få litt mer kjøtt på dette benet. Nå jobbes det med å gjeninnføre rimelighetsvilkår for dem som kom som mindreårige asylsøkere fra Afghanistan. Det må komme en bredere vurdering av disse asylsøknadene før man kan begynne å snakke om et slikt senter, sier Bransdal.

– Hva er galt med at man tilbyr disse ungdommene både god, faglig omsorg, utdanning og familieoppsporing i Kabul fremfor i Norge?

– Det blir ikke mer spiselig selv om man har et faglig omsorgstilbud. Man kan ikke returnere disse unge asylsøkerne før man har fått på plass vesentlighetsvilkårene. Her må også alle andre rettslige forhold på plass. Dette er et prosjekt vi er meget skeptiske til, svarer Bransdal.

Ap: Vi må se opplegget

Aps innvandringspolitiske talsperson, Stein Erik Lauvås, sier Listhaug gjerne må jobbe for å etablere et omsorgssenter, så lenge det gjøres på en god måte.

– Vil det gjøre det lettere eller vanskeligere å sende afghanske barn tilbake?

– Jeg vil anta at det vil gjøre det enklere hvis du kan sende dem tilbake i trygg forvissing om at de sendes til et slikt omsorgssenter. Men som sagt, vi må se opplegget først.

Innvandringspolitisk talsperson i Venstre, Kjetil Kjenseth, mener det er bra at Regjeringen jobber for å få etablert et omsorgssenter i Kabul.

– Jeg ser ikke helt at det er noen motsetning mellom dette og det Stortinget har vedtatt om «oktoberbarna».

Les mer om

 1. Afghanistan
 2. Migrantkrisen i Europa
 3. Kabul
 4. Utlendingsdirektoratet (UDI)
 5. Justis- og beredskapsdepartementet
 6. Asylpolitikk
 7. Asylbarn