Per og Veronica Orderud har søkt om gjenopptagelse av trippeldrapssaken

Privatetterforsker Tore Sandberg har på vegne av Per og Veronica Orderud sendt inn en begjæring om gjenopptagelse av drapssaken mot dem.

Per og Veronica Orderud har søkt om gjenopptagelse av trippeldrapssaken. Her på Orderud gård i 2015 etter Veronica Orderuds løslatelse.

Sandberg sier til P4 at flere nye bevis nå skal sørge for at det tidligere ekteparet blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

– Vi har et utelukkelsesbevis for de to og et svært stort antall begrunnelser for at saken må gjenopptas, sier Sandberg.

Han opplyser at begjæringen som leveres inn er en svært omfattende sak på rundt 700 sider med dokument-vedlegg og videoer, som det har tatt mange år å ferdigstille.

– Det ligger veldig mye arbeid bak. Nå er Per og Veronica veldig optimistiske, sier Sandberg.

Navngir gjerningsperson

Overfor TV 2 sier Sandberg at en gjerningsperson er navngitt i gjenopptagelsesbegjæringen, men han ønsker ikke å gå ut med navnet offentlig. Han avslører imidlertid at det han kaller for den «tekniske bevislinjen» rundt de aktuelle våpnene blir tilbakevist i begjæringen.

– Denne tekniske bevislinjen har vi latt norsk og amerikansk våpenekspertise undersøke, og den konklusjonen som alle har bygget på forkastes helt og fullt, hevder han.

Per og Veronica Orderud trakk i 2011 en gjenopptagelsesbegjæring, fordi de ønsket videre etterforskning av saken før den ble behandlet.

Ingen dømt for drap

Det spesielle med Orderudsaken er at ingen er blitt dømt for å ha utført drapene på Kristian Magnus og Marie Orderud, samt deres datter Anne Orderud Paust på Orderud gård i Sørum kommune natt til pinseaften 22. mai 1999.

Alle de fire tiltalte nektet for å ha utført drapene, men både Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel for det samme.