Frykter for frie stemmers rettsvern etter Hussain-dommen

Ubaydullah Hussain ble frikjent for å skrive at homofile bør steines til døde. Jurist Anine Kierulf synes rettens begrunnelse er tynn. Samfunnsdebattant Mina Adampour mener dommen svekker frie stemmers rettsvern.

Advokat John Christian Elden og Ubaydullah Hussain under rettssaken tidligere denne uken. Hussain ble dømt for trusler, men frifunnet for uttalelser mot lesbiske muslimer på Facebook.

Fredag 8. november i fjor ble samfunnsdebattant Amal Aden slått ned på åpen gate i Oslo. Det fikk Ubaydullah Hussain, som tidligere var talsmann for Profetens Ummah, til å skrive dette på Facebook:

«Jeg er helt enig. De burde absolutt ikke slå henne. De burde ha steinet henne til døde da praktisering av homofili skal straffes med døden. Måtte Allah SWT ta vare på våres mødre som kjemper for Haq og vekke oss brødre som sover!!!».

Fredag falt dommen der Ubaydullah Hussain ble frikjent for disse uttalelsene. Han ble derimot dømt for trusler mot journalister i Dagsavisen og Aftenposten, samt for å true en sakkyndig og komme med hatefulle ytringer mot jøder.

Les mer om dommen her :

Les også

Dømt for grove trusler og hatefulle ytringer

— Vi må slå ring om Amal Aden

Mina Adampour er spaltist i Aftenposten, samfunnsdebattant og legestudent. Etter en årrekke med trusler ble de i fjor gjort til virkelighet. Hun ble slått ned utenfor sitt hjem av det politiet mener er individer knyttet til det høyreekstreme miljøet. Politiet vurderte trusselbildet som så alvorlig at hun nå er utstyrt med voldsalarm.

Nå reagerer hun på at Ubaydullah Hussain blir frikjent for uttalelsene han postet på Facebook.

— Det er veldig mange unge stemmer der ute, som jeg håper ikke blir skremt fra å ytre seg. Ubaydullah Hussain har kommet med hatefulle ytringer gjentatte ganger, og han må stå for dem i retten, sier Mina Adampour.

- Svekker denne dommen rettssikkerheten til frie stemmer som står utenfor mediehusene?

— Det er et godt spørsmål. Og uten å ha lest dommen i sin helhet, må jeg svare ja. Men det betyr ikke at man trenger å være redd for Profetens Ummah. De har hittil ikke drevet med vold, sier Adampour.

Mina Adampour har selv opplevd å bli truet for sine ytringer.

Hun synes også det er vanskelig å uttale seg negativt om norsk rettssikkerhet.— Vi har reist fra land der menneskerettighetene står svakt. Det er nettopp derfor vi er kommet til Norge. I den sammenhengen synes jeg det blir rart å klage på det norske rettsvesenet. Men ingen kvinner skal måtte leve med uttalelser av den typen Amal Aden er utsatt for. Vi må slå ring om henne. Hun er en ekstremt kunnskapsrik og tøff dame som er stolt av å være muslimsk og lesbisk, sier Adampour.

Aftenposten har vært i kontakt med Amal Aden. Hun ønsker ikke å uttale seg om dommen mot Ubaydullah Hussain.

Les også:

Les også

«Det viktigste ved denne dommen er at den slår fast et prinsipp»

— Det motsatte av hva islam står for

Samfunnsdebattanten Mina Adampour har bakgrunn fra Iran og er troende muslim.

- Ubaydullah Hussain handler ikke islamsk. Han dømmer, hater og sier han vil skade mennesker. Det er det motsatte av hva islam står for, sier Adampour.

Hun har også en klar beskjed til de som måtte se på Ubaydullah Hussain som et ytringsoffer.

— Også høyreekstreme er dømt for hatefulle ytringer i norsk rett. Det bør de få individene som synes denne figuren er et offer ha i mente, sier Adampour.

Mener dommen er tynt begrunnet

Hussain sa i retten at han ikke mente å true Amal Aden, men trodde at facebooktråden handlet om en lesbisk kvinne i et land som følger sharialover. Da han skjønte konteksten, slettet han innlegget. Ubaydullah Hussain, som er talsperson for Profetens Ummah, forsvarte seg også med at han siterte fra Koranen.

Retten mente at den ikke kunne bevises at Hussains forklaring var usann, og frikjente ham på dette punktet. Ankefristen er ennå ikke ute, så dommen er ikke rettskraftig.

Jurist Anine Kierulf.

Jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf reagerer på begrunnelsen for frifinnelsen. — Er det slik at det er greit å komme med hatefulle ytringer hvis personen befinner seg i et annet land? spør Kierulf retorisk, og fortsetter:

— I straffeloven paragraf 135 står det at man ikke skal diskriminere eller forhåne noen . Dette kan være en enkeltperson eller en gruppe, og det han skriver er egnet til å fremme hat mot en utsatt gruppe, nemlig lesbiske muslimer, sier Anine Kierulf.

Les også:

Les også

Det Hussain var tiltalt for, er ikke det ytringsfriheten er ment å skulle beskytte

— Kan ikke skylde på Koranen

Paragraf 135 rommer ikke bare forsettlige, men også grovt uaktsomme handlinger. Graden av uaktsomhet er imidlertid ikke drøftet i dommen. Det synes jurist Anine Kierulf er rart.

- Det er åpenbart at man har et ansvar for sine ytringer selv om man ikke setter seg inn i konteksten. Det er annerledes å rope «brann, brann» i et fullsatt teater enn på Brann stadion. Det må det kunne forventes at folk forstår, sier Kierulf.

Hun er heller ikke begeistret for argumentet at Hussain siterte fra Koranen.

— Man kan ikke komme med hatefulle ytringer og skylde på at de står i Bibelen eller Koranen. Men religionsfriheten er uansett ikke drøftet i dommen. Det er rett og slett ikke godt å skjønne helt hvordan retten har tenkt, for begrunnelsen den kommer med er knapp, sier Kierulf.

Ønsker drøfting av uaktsomhet

Advokat Jon Wessel-Aas har spesialisert seg på ytringsfrihetsspørsmål, og har blant annet vært NRKs advokat i en årrekke.

Advokat Jon Wessel-Aas er ekspert på ytringsfrihet.

Han roser dommen generelt på Twitter, men er enig med Kierulf i at frifinnelsen er tynt begrunnet på ett punkt: — Man savner rettens begrunnelse når det gjelder Hussains uaktsomhet. Ellers er det en veldig konkret vurdering av om det er lov å si generelt at homofile bør steines i land hvor slike lover gjelder. Retten har tydeligvis ment at man da går fri, mens det er noe annet å si at lesbiske i Norge bør steines, sier Wessel-Aas.

Han synes det mest interessante ville være en drøftelse av om man kan sitere hatefulle ytringer.

— Jeg mener han ikke burde sluppet unna med det, men retten fikk aldri drøftet dette, fordi den ikke anså det som bevist at Hussain forsto konteksten han ytret seg i. Han mente jo at uttalelsene ikke var rettet mot Amal Adens sak, og ble derfor frikjent, sier Wessel-Aas.

LLH-leder: Ikke overrasket

Leder for Landsforeningen for lesbiske og homofile, Bård Nylund, mener dommen føyer seg inn i et mønster.

— Jeg er ikke overrasket. Historien har vist at det er utrolig vanskelig å få dømt noen for brudd på straffeloven mot homofile, sier Nylund.

Bård Nylund er leder for Landsforeningen for lesbiske og homofile.

Han synes det er rart at retten har trodd på Ubaydullah Hussain.— Man kan si mye om Profetens Ummah, men troverdighet har de ikke. Jeg tror ikke at Hussain ikke visste at denne tråden handlet om Amal Aden, sier Nylund og legger til:

— Dette er synd. Åpne lesbiske muslimer er en stor berikelse i samfunnet, sier Nylund.

Samfunnsdebattant Amal Aden.