LO roser Erna og Regjeringen for tiltak mot arbeidskriminalitet

Det var bare fryd og gammen mellom LO-leder Gerd Kristiansen og statsminister Erna Solberg da 22 tiltak mot arbeidskrim ble lagt frem tirsdag.
  • Jeg må rose Erna Solberg for hva vi har fått til i kampen mot arbeidskriminalitet, sa LO-leder Gerd Kristiansen da tiltakene ble lagt frem tirsdag.

LO-lederen var stolt over hva man hadde fått til i trepartsamarbeidet med NHO og Regjeringen. Erna Solberg kvitterte med å si at initiativet til dette arbeidet kom fra LO, og at NHO fulgte opp.

— Dette er utarbeidet i dialog med partene i arbeidslivet, sa statsministeren.

Les også

Oppretter nasjonalt analysesenter for å bekjempe arbeidskriminalitet

Spesialrådgiver i LO Jan Erik Støstad har fulgt samtalene hos statsministeren. — Vi må se på dette som en ramme, men det viser hva vi kan få til. Når man er i samme skute, trenger man samarbeid, sier Støstad.

Utgangspunktet for arbeidet var et brev LO sendte Erna Solberg 8. april i fjor.

Tiltak i 22 punkter

Strategien mot arbeidslivskriminalitet inneholder 22 punkter som skal følges opp av Statsministerens kontor og seks ulike departementer. Blant tiltakene er at det skal opprettes et eget analyse- og etterretningssenter. Skattedirektør Hans Christian Holte er svært fornøyd med dette.

— Dette er et forslag vi har spilt inn. Et sterkere samarbeid i et senter hvor vi samler ressursene er viktig, sier Skattedirektøren.

Han støtter også sterkere sanksjoner mot økonomisk kriminalitet.

— Vi skal jobbe videre med å gjøre det enklere å sjekke underleverandører, sier Holte.

Vil ha offentlighet

Sistnevnte problem er noe Oslo kommune har brakt inn i diskusjonen om tiltak. I fjor høst sendt de et brev til statsministeren om saken. Oslo er en av landets største innkjøpere.

— Jeg skulle gjerne sett konkrete forslag om å endre loven som gir offentlig tilgang til informasjon, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg i Oslo kommune.

Han synes for øvrig det er mye positivt som er kommet fra Regjeringen.

- Vi skal finne løsninger

Statssekretær ved Statsministerens kontor, Lars Øy, sier at de ser på ulike løsninger som vil gjøre det letter for innkjøpere og hovedentreprenører å sjekke selskaper.

— Personvern må vurderes, men jeg tror vi skal finne løsninger som kan være tilfredsstillende også for Oslo kommune. Dette jobbes det med, sier Lars Øy.

Fornøyd byggenæring

– Strategien inneholder mange gode tiltak som vil være viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Jon Sandnes, administrende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

BNL kan stille seg bak de aller fleste av tiltakene som regjeringen foreslår i strategien mot arbeidsmarkedskriminalitet som ble fremlagt i dag.

– Mer samordnet og målrettet kontroll, å sørge for at kvalifikasjoner og kompetanse skal være et fortrinn samt mulighet for sjekk av ID-kort i sanntid er viktige og fornuftige grep, for å gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs, sier Sandnes.

Sandnes vil særlig berømme regjeringen for innføringen av lærlingklausuler i offentlige anbud.

- Angriper våre verdier

NHO-direktør Kristin Skogen Lund fremholdt at tillit til at systemet fungerer godt, gir suksess.

— Arbeidskriminalitet utfordrer tilliten. Den angriper de verdier samfunnet er tiftet på. Det koster å følge reglene. Vi kan ikke ha det slik at de som jukser, vinner frem, sa Skogen Lund.

Hun mente også at vi har et moralsk ansvar.

— Vi hadde stoppet en venn eller nabo som kjørte i beruset tilstand, sa Skogen Lund.

Ønsker et anstendig arbeidsliv

Arbeidsminister Robert Eriksson la vekt på at formålet bak strategien var ønsket om et anstendig og trygt arbeidsliv.

— Vi har valgt å kutte antall ledd i kjeden av underleverandører. Dessuten skal ID-kort på byggeplassene kobles til opplysninger om personnummer. Det skal bli enklere å være seriøs. Vi skal luke vekk de useriøse ved straffesanksjoner, gebyrer og bøter ved brudd på arbeidsmiljøloven og almengjøringsbestemmelsene, sa Eriksson da tiltakene ble lagt frem.

Hårek Elvenes fikk gjennomslag

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes (H), stilte i juni i fjor spørsmål på Stortinget om Regjeringenville opprette et analysesenter. Han er meget fornøyd over at han har nådd frem.

  • Etfelles undersøkelses- og analysesenter vil gi langt bedere informasjonsdeling.Det er behov for sterkere samkjøring mellom politiet og kontrolletatene. Statens ressurser må brukesmer effektivt i kampen mot økonomisk kriminalitet. Skottene må rives.Barrierene må saumfares. Det handler om organisering. Ikke bare mer ressurser. Politiet og kontrolletatene bør lære av PST og Etterretningstjenesten, sier Elvenes.