Hæren: Vi er godt fornøyd med budsjettet

Det blir ikke nye stridsvogner før tidligst i 2025. En av tre bataljoner legges ned. Men Hæren sier seg godt fornøyd med statsbudsjettet.

Sjef for Brigade Nord, Lars Lervik, sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i 2016. Mandag møttes de to igjen, da statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem.

– Vår reaksjonsevne bedres. Dette fordi vi får penger til flere reservedeler, til å drive vedlikehold og til å øve mer, sier sjef for Brigade Nord, Lars Lervik.

Han tok imot forsvarsminister Frank Bakke-Jensen da statsråden mandag kom til Bardufoss for å presentere forsvarsbudsjettet for 2019.

Brigade Nord er ensbetydende med det meste av Hæren, og brigader Lervik er hærsjef Odin Johannessens stedfortreder.

– Hadde dere ikke håpet på mer?

– Nei, vi hadde ikke håpet på mer. Vi er godt fornøyd med pengene som kommer i denne omgang, sier Lervik.

Bakke-Jensen og hans regjeringen foreslår å gi 341 millioner kroner ekstra til videre utvikling av Landmakten, altså Hæren og Heimevernet (HV). Satsingen skal blant annet gå til å gjenoppbygge forsvaret av Finnmark.

Fjerner seg fra målet om 2 prosent av BNP

Budsjettet økes i alt med 4 mrd., ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Det viser ifølge ham at regjeringen er til å stole på i forsvarspolitikken.

4 mrd. utgjør ifølge NTB likevel bare 1,57 prosent av BNP, et godt stykke fra NATOs uttalte mål for medlemslandene om 2 prosent av BNP.

For 2018 ligger anslaget for Forsvaret og BNP på 1,61 prosent.

 • Du kan lese hele forsvarsbudsjettet her.

– Nedprioritering av Hæren vedvarer

Anniken Huitfeldt, leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, hevder på sin side at budsjettet viser at Regjeringens nedprioritering av hæren vedvarer.

– Hærens 2. bataljon i Indre Troms skal kuttes, seks helikoptre fra Bardufoss fjernes og beslutning om nye stridsvogner utsettes enda en gang, sier hun til Aftenposten.

– Men Hæren selv sier de er godt fornøyd?

– Jeg forholder meg til hærsjefens budskap i en kronikk i Dagens Næringsliv i juni, sier Huitfeldt.

Generalmajor Odin Johannessen i Washington DC søndag.

Hærsjefen i USA – løp for US Army

Hærsjef Odin Johannessen, som også i Aftenposten har vært kritisk til utviklingen av Hæren, var ikke selv til stede på Bardufoss. Han deltar på en landmaktmesse i USA.

Søndag ble det lagt ut et bilde på hærens facebookside der en sporty Johannessen nettopp har deltatt i løpet Army Ten-Miler i Washington DC. Løpet er en årlig støttemarkering for U.S. Army.

Om stridsvognene: Godt brukte biler – som går

– Lars Lervik, hvorfor er Huitfeldt så misfornøyd?

– Jeg registrerer at det pågår en politisk diskusjon om landmakten, der vi har gitt våre innspill. Vi avventer utfallet av diskusjonen.

Flere medier, blant dem Aftenposten, har omtalt at Hærens snart 40 år gamle stridsvogner er utdaterte og i svært dårlig stand.

– Hvordan vil du, Lervik, beskrive kvaliteten?

– Leopard II er som en godt brukt bil, men den går.

Offisersforbund med fire plusspunkter – syv minuspunkter

At Hæren sier seg fornøyd med budsjettet overrasker ikke minst Torbjørn Bongo, leder for Norges Offisersforbund.

Han finner flere ting på minussiden enn på plussiden.

På plussiden:

 • Heimevernet (HV) får mer penger til øving og utskifting av nødvendig utstyr.
 • Hæren får penger til å øve mer, til å kjøpe luftvern og til å bygge opp i Finnmark. Telemark bataljon forblir helprofesjonell.
 • Kystjegerkommandoen videreføres som i dag.

På minussiden:

 • Hæren mister sin dedikerte helikopterstøtte.
 • 2. bataljon fjernes som stående avdeling.
 • Det blir tidligst nye stridsvogner i 2025.
 • HV må kutte i antall soldater, og behov rundt objektsikring er uavklart.
 • Kutt innenfor utdanning, vedlikehold og annet går som planlagt.
 • Forsvaret har store, udekte behov innenfor bygningsmasse.
 • Luftforsvaret sliter med å finansiere drift.