VG: Over hundre varsler mot avdelingsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo

Granskingsrapport konkluderte med brudd på arbeidsmiljøloven fra ledelsens side.

Varslene mot avdelingsdirektøren inneholder påstander om dårlig arbeidsmiljø grunnet dårlig ledelse, forskjellsbehandling og favorisering, at ledelsens styremåte gjør at ansatte slutter, mobbing og trakassering fra ledelsen, samt at direktør og nestleder skaper en fryktkultur blant ansatte, skriver avisen.

– Som leder med personalansvar er jeg forhindret fra å kommentere i mediene. Generelt vil jeg si at det har vært svært viktig for meg å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, skriver avdelingsdirektøren i en e-post til VG.

Granskingsrapport konkluderte med brudd på arbeidsmiljøloven

I 2016 ble det satt i gang en uavhengig gransking etter flere varsler.

En granskingsrapport konkluderte sommeren 2016 med at ledelsen i den aktuelle avdelingen hadde brutt arbeidsmiljøloven og at en ansatt måtte få en uforbeholden unnskyldning for den behandlingen vedkommende hadde fått.

VGs gjennomgang viser at hele 92 varsler har kommet etter at denne granskingen ble igangsatt.

Den senere tiden har det også kommet varsler mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og de borgerlige partiene i Oslo har gått sammen om et krav om ekstern gransking av påstandene mot henne.