Norge

Løy om krigsforbrytelser - krever millionerstatning

Fem år etter at 37-åringen tilsto grove krigsforbrytelser på Sri Lanka, konkluderer Kripos med at disse aldri har skjedd.

Tamiltigrene, også kjent som LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), kjempet nord på Sri Lanka fra 1976 til 2009. Foto: LTTE

 • Per Annar Holm

Saken er den eneste norske myndigheter har reist etter borgerkrigen på øya.

Siktelsen kom i mars 2009, og to år senere ble mannen bosatt i Møre og Romsdal pågrepet og varetektsfengslet i et halvt år.

Mannen forklarte selv at han hadde skutt to pasienter på et sykehus hvor han arbeidet som sykepleier, og senere tatt livet av fem andre mennesker.

— Krever millioner

Nå vil forsvarerne Trygve Tveter og Preben Kløvfjell kreve erstatning for ulovlig frihetsberøvelse, tapt arbeidsfortjeneste og oppreisning for tort og svie:

— Saken har vært en enorm belastning for min klient, så vi runder nok noen millioner i erstatningskrav. Også mannens familie på Sri Lanka har fått problemer på grunn av etterforskningen, sier advokat Kløvfjell.

- Men har ikke mannen selv snakket seg inn i saken ved å hevde at han har drept en rekke mennesker?

— Jo, det har han i og for seg. Men han ga en ny forklaring da han ble siktet for krigsforbrytelser, og har siden holdt fast ved denne. Saken burde derfor ha vært avsluttet for lenge siden, sier forsvareren.

- Drepte som sykepleier

Siktelsen mot sykepleieren bygget delvis på opplysninger mannen selv ga i asylintervjuet da han kom til Norge.

Her forklarte han at han i 2006 drepte to pasienter da han jobbet som sykepleier ved Batticalao Teaching Hospital.

De to ble drept med skytevåpen mens de var sengeliggende etter alvorlige krigsskader, forklarte mannen.

I en fengslingskjennelse bemerker Frostating lagmannsrett:

«Drap på syke og forsvarsløse personer innlagt på sykehus er utvilsomt brudd på folkerettens bestemmelser, og kan ikke anses som straffrie handlinger.»

Mannen hevdet også at han hadde smugler våpen for geriljabevegelsen LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam).

Omfattende etterforskning

Kripos har lagt ned betydelige ressurser på etterforskningen, og har foretatt flere reiser til Sri Lanka.

— Etterforskningen illustrerer utfordringer norsk politi og påtalemyndighet må påregne å kunne bli stilt overfor når påståtte krigsforbrytelser skal etterforskes. Mange saker springer ut av informasjon fra UDI, og det er vår erfaring mange inkriminerer seg selv i asylavhør for å nærmere begrunne et beskyttelsesbehov, sier politiadvokat Per Zimmer i Kripos.

Skreddersydd forklaring

I følge Kripos var opplysningene 37-åringen ga forenelig med det som faktiske hadde skjedd på Sri Lanka, men uten at etterforskningen greide å knytte siktede direkte til disse hendelsene.

-Siktede endret sin forklaring til politiet og hevdet at deler av denne var gitt for å nettopp begrunne et asylbehov, sier Zimmer.

Politiet har ikke anledning til å kreve sine utgifter til etterforskning dekket om en siktet skulle forandre sine forklaringer og blir tatt for å lyve.

Riksadvokaten avgjorde

Det var Riksadvokaten som til slutt traff avgjørelsen om at siktelsen måtte henlegges etter innstilling fra Det nasjonale Statsadvokatembetet.

UDI vil nå ta stilling til om de falske opplysningene mannen selv kom med i asylintervjuet skal få noen konsekvenser for mannens oppholdstillatelse i Norge.

Flere artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Han er mistenkt for krigsforbrytelser. Nå kan påsketerroren bane vei for at han blir Sri Lankas neste president.

 2. NORGE
  Publisert:

  Drapsgåten kan være løst etter 20 år – 38-åring tiltalt for Sjøvegan-drapet

 3. NORGE
  Publisert:

  Trolla-drapssiktet fortsetter sin frie forklaring

 4. VERDEN
  Publisert:

  Terroren på Sri Lanka – 100 kilo sprengstoff ble knyttet til IS

 5. NORGE
  Publisert:

  Kripos: – Kan være mulig å løse Tina Jørgensen-saken

 6. NORGE
  Publisert:

  Politiet: Seks menn fikk tilgang til andres bankkodebrikker. Så hentet de ut millioner av kroner.