Han er ansvarlig for F-35 i USA: Om 4–5 år skal det ikke koste mer å fly dette enn F-16

– Kjøper du noe, vil du gjerne bruke det. Hvis du ikke har råd, burde du latt være å kjøpe, sier viseadmiral Mathias Winter. Han er sjef for F-35 prosjektet i USA.

Viseadmiral Mathias W. Winter (t.v.) er i dag sjef for F-35 programmet i USA. Han var på Ørland sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da Norges tre første F-35-kampfly landet i november i fjor. Nå er Winter dypt bekymret over hva det koster å fly F-35.

Mathias Winter er en av flere toppoffiserer som i USA offentlig har uttrykt sterk bekymring for hva det koster å fly F-35, kampflyet Norge har bestilt 52 stykker av.

Under en høring i militærkomiteen i Representantenes hus i Washington i mars i år ble det opplyst at én flytime nå koster 50.000 dollar, eller 400.000 norske kroner. Norge hevder at kostnaden skal ligge på 110.000 kroner.

Winter er i Norge for å besøke flybasen på Ørland og våpenfabrikken på Kongsberg som utvikler missilet JSM som skal brukes om bord i norske F-35.

I et intervju i Forsvarsdepartementet konfronterer Aftenposten admiralen med flypris, tvilen som er reist om at flyet liksom aldri blir kampklart, og om det faktisk er slik at russerne er i ferd med å utvikle et system der de bruker radiosystemet DAB i radarsammenheng for å avkle F-35 og andre stealthflys «usynlighet».

F-35 har Stealth- eller lavsignatur-teknologi.

Ja, kan spores med DAB, men ...

Det var i 2010, etter en militærøvelse i Tyskland flere år i forveien, at denne muligheten ble kjent. Siden har det vært liten oppmerksomhet rundt påstanden om at Russland utvikler en VHF-radar som bruker DAB som «radarskygge», og som gjør stealth-flyet F-35 synlig.

Overfor Aftenposten bekrefter Cyberforsvaret at «påstanden og bekymringen er kjent». Også Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er kjent med problemstillingen.

Slik svarer Winter på dette:

– Først og fremst, Stealth betyr ikke at flyet er usynlig. Det er ingen «Harry Potter-maskering». Men det er vanskeligere å oppdage. Stealth tilbyr, sammen med manøveregenskapene, at fly og pilot kan bevege seg inn i farlig luftrom og minimere truslene det utsettes for.

– For å stoppe et stealth-fly må det oppdages, fokuseres og angripes. Men teknologien hjelper mot alt dette. Selv om noen for et kort øyeblikk ville oppdage oss, vil manøvrering fjerne trusselen. Jeg er overhodet ikke bekymret for dette, sier Winter.

Sjefen for kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever, sier at Norge følger utviklingen rundt DAB- og lignende problematikk.

– Før eller siden vil Stealth bli «kontret». Men modenheten i det som utvikles akkurat nå, utgjør ingen trussel. En ting er å spore noe på 40 km avstand. F-35 vil aldri befinne seg så nær et mål, sier Klever.

Prisen for å fly det som prisen for F-16

Om de skyhøye timeprisene for å fly F-35 sier Mathias Winter:

– I dag har vi data fra bruk av de første 110 flyene. De har eldre utstyr, de krever mye vedlikehold. De er tilgjengelige bare halvparten av tiden som følge av dette, noe som også tas med i regnestykkene.

– Situasjonen vil bli en helt annen når Norge og andre land får fly som skal være operasjonelle. Om fire-fem år vil timeprisen være på samme nivå som for F16 og F18, hevder Winter.

Viseadmiral Mathias Winter (i midten på venstre rekke) på besøk hos Kongsberg Defence & Aerospace tirsdag.

– F-35 er kampklart i dag

Et evig spørsmål rundt F-35 er når flyet vil være fullt ut operativt.

– Ut fra våre egne krav vil dette skje mot slutten av 2019, sier viseadmiral Winter, men legger til:

– Flyet etterlever i dag alle krav som Norge og andre stilte på fire avgjørende områder: Overlegenhet i luftkamp, kapasiteten mot mål på bakken, nærstridsstøtte og håndtering av fiendtlig luftvern.

– På noen områder er det rom for forbedringer og utvikling, absolutt, som på et hvilket som helst komplisert våpensystem. Men flyet kan slåss i dag, sier Winter.