Oppfyller det høyeste ønsket til Norges største ankedomstol for å løse krisen

Regjeringspartiene håper 15 nye stillinger skal løse krisen i Borgarting lagmannsrett og kutte lang saksbehandlingstid.

Abid Q. Raja (V), Solveig Horne (Frp) og Peter Frølich (H) er enige om å gi Borgarting lagmannsrett en ekstrabevilgning for å sikre retten en ny utrederavdeling.

– Dette er starten på snuoperasjonen, sier Peter Frølich, andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget for Høyre.

I februar slo direktøren i Norges største ankedomstol alarm i Aftenposten om utviklingen i Borgarting:

Den lange saksbehandlingstiden gjør at domstolen gang etter gang har brutt lovpålagte frister for hvor raskt ankesaker skal behandles i lagmannsretten.

Ikke bare med mange måneder, men også med år.

Grunnen er det store antallet saker som skal behandles.

Det er en stor belastning for tiltalte og fornærmede med så lang ventetid, varslet direktør Mari Fjærtoft Trondsen.

Problematisk etter Grunnloven, sa en bekymret Riksadvokat.

En uholdbar situasjon, mente lederen i Advokatforeningen.

Får penger til nye utredere

Daværende justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) sa til Aftenposten at hun så på den lange saksbehandlingstiden med «stor bekymring».

Frølich, som er justispolitisk talsperson for Høyre, lovet å «rydde opp i dette».

Borgarting mente et av de viktigste tiltakene ville være å få etablert en utreder-enhet etter mønster fra Høyesterett og Gulating lagmannsrett.

Utrederne, som jobber med skriftlig forberedelse av spørsmål innenfor en rekke rettsområder, vil på sikt bidra til at domstolen får behandlet flere saker raskere. Da reduseres ventetiden.

De ba om minst 15 utredere, og nå blir hun hørt i Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett 15. mai.

«Jeg er selvfølgelig positiv til tiltak som kan effektivisere saksbehandlingen i Borgarting. Internt engasjement og endringsvilje i domstolen vil jeg gjøre det jeg kan for å støtte opp om», skriver Sylvi Listhaug i en e-post til Aftenposten.

Der vil de bevilge penger til 10 nye utrederstillinger i Borgarting. De siste fem stillingene skal domstolen finansiere selv.

I første omgang får domstolen penger til å finansiere dette ut året, før det vil bli en varig løsning.

– Vi tror det kommer til å ha en enorm effekt for saksbehandlingen og at Borgarting ikke lenger vil være en flaskehals, sier Frølich.

– De fornærmede opplever ofte at livet blir stående på vent frem til gjerningsmannen er dømt og har fått sin straff. Den lange ventetiden kan blant annet føre til problemer i skolehverdag eller arbeidsliv og gi de fornærmede store psykiske plager, sa Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting lagmannsrett til Aftenposten i februar.

De tre partiene er riktig nok avhengige av et budsjettforlik, men Frølich mener bevilgningen fra regjeringspartiene «etter alle solemerker» går igjennom.

Da Aftenposten omtalte situasjonen i februar, kalte Lene Vågslid (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, situasjonen i domstolene «alvorlig» og «uakseptabel».

– På rettssikkerheten løs

Solveig Horne, medlem i justiskomiteen på Stortinget for Frp, sier situasjonen i Borgarting gikk på rettssikkerheten - og troverdigheten - løs.

– Anketiden, for eksempel i saker om vold og overgrep mot barn, er helt uholdbar, sier Horne.

Abid Q. Raja, medlem i finanskomiteen på Stortinget for Venstre, var med på forhandlingene om revidert budsjett.

– Den lange saksbehandlingstiden, og i tillegg en mulig strafferabatt for dømte på grunn av lang ventetid, oppleves som en dobbelt belastning for ofrene, sier Raja.

Borgarting: Veldig oppløftende

Direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting sier de er strålende fornøyd med bevilgningen.

– Det vil gi oss en helt annen mulighet til å få unna sakene. Dette er veldig oppløftende. Vi er glad for at vi nå blir hørt, og at politikerne har tatt Borgartings situasjon på alvor, sier Fjærtoft Trondsen.