Norge

De mistet et ufødt barn. Nå endrer Haukeland rutinene.

Hilde Jordal var 32 uker på vei da hun ble operert på Haukeland universitetssjukehus. Natten etter døde barnet. Når gir Fylkeslegen i Hordaland kritikk til sykehuset.

DÅRLIG FORBEREDT: Når gravide opereres, må risikoen for hva som kan skje med mor og barn under og etter operasjon veies opp mot risikoen ved ikke å operere. Denne vurderingen manglet, slår Fylkeslegen i Hordaland fast. Hilde Jordal og Thor-Brede Kvalvåg mistet vesle Line natten etter operasjon av galleblæren.
  • Torunn A. Aarøy
  • Eirik Brekke (foto)

Hilde Jordal (28) var gravid i uke 32 da hun ble operert for å fjerne galleblæren.

Det var en nødvendig og trygg operasjon ble hun fortalt. Noen timer etter operasjonen kjente hun knapt liv i magen. Etter å ha mast til seg ultralydundersøkelse, så hun med en gang at vesle Line ikke levde lenger.

Les hele saken med abonnement