Economist: Norge er verdens beste land for arbeidende kvinner

Norge, Sverige og Finland er de beste stedene i verden å være, om du er kvinne og vil være yrkesaktiv, ifølge britisk magasin.

Svært mye har skjedd siden dette bildet ble tatt: I 1958 ble kvinner likestilt med menn ved ansettelse i politiet. Det første kull kvinnelige politifolk ble uteksaminert ved Politiskolen i Oslo 1959. Her  fra v. Mette Gahr, Grete Kristmoen (født Thoresen), Solveig Rasmussen (født Bjørndal), Marit Lien (født Haugen) og Sidsel Heyn.

Det er britiske The Economistsom på den internasjonale kvinnedagen publiserer en rangert liste over de beste og verste landene for kvinner i arbeidslivet.

I rangeringen, som utelukkende har med seg industrialiserte land, har tidsskriftet tatt hensyn til data om nivået på kvinners høyere utdanning, deltakelse i arbeidsliv og politikk, lønnsforskjeller mellom kjønnene, kostnader for barnepass, rettigheter ved barselspermisjon, søknader til skoler med økonomisk utdannelse og kvinners representasjon i lederstillinger og styrer.

Mange kvinner i styrer

Norge har en total poengsum på 78,7 av 100 mulige.

The Economist bemerker at norske bedrifter er spesielt flinke til å få inn kvinnerepresentasjon i sine styrer.

«Nær to av fem styremedlemmer i de største selskapene er kvinner takket være innføringen av kvotering i 2008. Det er dobbelt så mange som i EU, som nå vurderer å innføre en slik kvotering hvis frivillige tiltak skulle feile», skriver tidsskriftet.

Sverige på andreplass har 78,1 poeng, mens tredjeplasserte Finland får 77,1 poeng.

Deretter følger:

4. Polen 71,5

5. New Zealand 69,4

6. Frankrike 67,7

7. Danmark 64,3

8. Ungarn 62,1

9. Canada 61,8

10. Spania 61,0

Sør-Korea og Japan på bunn

Gjennomsnittet i OECD-landene ligger på 53,8 poeng.

Lavest i rangeringen ligger Sør-Korea og Japan med henholdsvis 15,5 og 20 poeng.