700.000 færre barn mistet livet i fjor

En av årsakene er at flere barn blir vaksinert. Vi er på god vei mot å nå FNs mål om at to tredeler av barnedødeligheten skal være redusert innen 2015.

Færre barn dør i verden, og en av årsakene er at flere vaksineres. Ny rapport viser at 83 prosent av verdens barn mottar vaksiner - mens de som er fattigst og mest trengende ennå ikke nås.

Barnedødelighet for barn under fem år er redusert med 40 prosent de siste 20 årene. I 1990 døde 11 millioner barn under fem år, mot syv millioner i fjor.

Fjoråret er også det året hvor reduksjonen av barnedødlighet har vært størst – 700.000 færre barn mistet livet.

FN har som mål å redusere barnedødlighet med to tredjedeler innen 2015, og dit er man på god vei.

— Vaksiner er en av de viktigste årsakene til at barn som dør før fylte fem år er blitt kraftig redusert de siste årene. Generaldirektøren i WHO, Margareth Chan mener at vaksiner er årsaken til halvparten av denne nedgangen, sier Dagfinn Høybråten, som er styreleder i den globale vaksinealliansen GAVI.

I dag får 83 prosent av verdens barn får nå tilbud om vaksiner, viser den rykende ferske rapporten «Immunisation for all - No child left behind» fra Redd Barna, som lanseres under et møte for GAVI i Tanzania i dag.

Én av fem mangler vaksine

For det er fortsatt en vei igjen å gå: Fremdeles er det én av fem barn som ikke får de mest elementære vaksinene.

Halvparten av verdens barn som ikke får vaksiner bor i India, Nigeria og DR Kongo.

Les også

UD blåste opp bistandseffekt

— Vaksinering er det mest essensiell, kostnadseffektive og utprøvde tiltaket som alle barn burde ha tilgang til dette. Verden har nå en unik mulighet til å gi alle verdens barn en sjanse til å bli eldre enn fem år. Vi vet hva som må gjøres, og vi må gripe muligheten til å gi universal vaksinedekning, heter det i rapporten.

Men Redd Barna peker på at for å nå det mål krever det politiske forpliktelser og tilstrekkelig økonomiske investeringer.

— Dette er et viktig tema for GAVI Alliansen. Vi vil sikre alle barn retten til vaksiner, uavhengig av hvor de bor, og hvilke kår de lever under. For å nå disse barna, må vi bygge helsesystemet i landet slik at det når ut til de mest avsidesliggende områdene. Samtidig må vi spille på lag med frivillige organisasjoner som ofte er de eneste som i dag når ut til disse, sier Høybråten.

- Må få mer ut av vaksinekronene

Redd Barna Norge er glad for rapportens konklusjon, men advarer likevel i mot et ensidig fokus på vaksiner.

–Det hjelper ikke å sette en sprøyte mot polio når babyen dør av underernæring i stedet. Det må investeres i styrking av helsesystemer generelt og det må sikres tilgang for alle til grunnleggende helsetjenester av en rimelig kvalitet, sier generalsekretær Tove R. Wang.

Hun mener man kan få mer ut av hver vaksinekrone hvis man investerer i lokale helsearbeidere.

— I tillegg til å sette vaksiner også kan utføre andre essensielle mor-barn-tjenester som gjør at barn overlever og vokser opp, forklarer Wang.

Les også

<span style="font-size:115%">Kritisk til Gates´<br/> pengeinnsamling</span>

Hun oppfordrer GAVI og norske myndigheter til å være pådrivere for å bruke vaksinasjon som en inngang til å nå de fattige.

— Sikrer man tilgang til helsetjenester av god kvalitet kan man bryte vonde sirkler av fattigdom og sykdom i utsatte grupper av befolkningen. Dette er å sikre grunnleggende rettigheter og derfor et viktig etisk spørsmål, men det skaper også en mer produktiv befolkning, sier Tove Wang.

Dagfinn Høybråten, styreleder av den globale vaksinealliansen, snakker til mødre som er samlet til vaksinering i en landsby utenfor Arusha i Tanzania tirsdag.

Høybråten sier han er enig med Redd Barna Norge, og at GAVI har bestemt at man vil bruke mellom 15 og 25 prosent av sine midler til å bygge opp et fungerende helsesystem i landene de arbeider i.

— Når mødre kommer til et helsesenter eller en helsestasjon for å få vaksiner til barna, kan helsemyndighetene benytte muligheten til å tilby et knippe med andre helsefremmende tiltak slik som vitaminer, myggnett mot malaria og grunnleggende opplæring når det gjelder sanitærtiltak. Det er helt grunnleggende at vi bygger ut helsesystemene i landene - også for at vaksineringen skal fungere. Vi trenger opplært helsepersonell til å utføre vaksineringen, og vi trenger systemer for å frakte ut vaksinene til den minste lille landsbyen, sier han.

Norge doblet støtten til vaksineprogram

FNs tusenårsmål nummer fire handler om å redusere barnedødlighet med to tredjedeler innen 2015, sammenlignet med 1990. Vaksiner er en viktig del av dette, og Norge støtter oppom FNs initiativ.

I perioden 2000-2012 har Regjeringen gitt 3.3 milliarder kroner til vaksinesatsningen gjennom vaksinealliansen GAVI.

Les også

Norge dobler<br/> vaksine-støtten

Alliansen ble grunnlagt i 2000 med støtte fra Bill og Melinda Gates-stiftelsen og Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg har engasjert seg sterkt i vaksineprogrammet: Da han talte på GAVI-konferansen i fjorlovet han å doble støtten til vaksinealliansen til rundt én milliard kroner frem til 2015.

Foruten Bill og Melinda Gates og Storbritannia, er Norge blant dem som bidrar mest til vaksinealliansen.

— Det viktig bidrag for å redde barn fra å dø, sa Jens Stoltenberg den gang.

— Norges rolle har vært, og vil være svært viktig. Norge har fått en lederrolle innen globalt helsearbeid, og blir lyttet til internasjonalt. Norge har hjulpet til med å redde mange barns liv gjennom den sterke satsingen på vaksiner, sier Høybråten.

Statsminister Jens Stoltenberg har engasjert seg for det globale vaksineprosjektet. I perioden 2000-2012 har Regjeringen gitt 3.3 milliarder kroner til vaksinesatsningen gjennom vaksinealliansen GAVI. Bildet er tatt under en reise til Indonesia.