Norge

Her bygges ny europavei til 4 milliarder. Den ender i en bro med 40 km/t.

Samferdselsministeren lover at Veivesenet fortsatt skal være storebror i norsk veibygging. Men det hindrer ikke veiblemmen som nå gjøres ved Kongsberg.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Statens vegvesen bygger 13 kilometer ny vei ved Kongsberg. Den mest ulykkesbelastede strekningen på E134 i Buskerud erstattes i hovedsak med en firefelts vei utenfor sentrum. Pris: Over fire milliarder kroner.

Når veien åpner i høst, vil trafikken suse i 90 km/t i retning grensen til Telemark. Men så ender den nye veien i en smal bro der hastigheten er 40 km/t.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding