Her blir det bråstopp på E134. Veivesenet mener det skyldes at de ikke får bygge vei like effektivt som konkurrenten.

Samferdselsministeren lover at Veivesenet fortsatt skal være storebror i norsk veibygging. Men det hindrer ikke veiblemmen som nå gjøres ved Kongsberg.

Denne broen vil komme særdeles brått på på den nye veien forbi Kongsberg, når den åpnes høsten 2019. Broen ligger på Meheia i Buskerud, vest for Kongsberg sentrum og rett øst for fylkesgrensen mot Telemark.

Statens vegvesen bygger 13 kilometer ny vei ved Kongsberg. Den mest ulykkesbelastede strekningen på E134 i Buskerud erstattes i hovedsak med en firefelts vei utenfor sentrum. Pris: Over fire milliarder kroner.

Når veien åpner i høst, vil trafikken suse i 90 km/t i retning grensen til Telemark. Men så ender den nye veien i en smal bro der hastigheten er 40 km/t.

Les hele saken med abonnement