Eksperter reagerer på at regjeringen vil innføre nye fylkesnavn uten høring

Juridiske eksperter sier regjeringen bryter loven når den dropper høringsrunden og sender saken om nye fylkesnavn direkte til Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier det ikke er behov for å gjennomføre en nasjonal høring i forbindelse med innføringen av nye navn på flere av fremtidens fylker.

Når dagens 19 fylker skal bli elleve regioner, er flere av de nye navnene omstridte. Navn som Viken, Vestland og Innlandet har skapt debatt og engasjement. Nå vil regjeringen sende forslaget direkte til Stortinget uten noen høringsrunde først, men det er i strid med loven, sier juseksperter til NRK.

– Den måten regjeringen har valgt å gå frem på, er ikke juridisk holdbar. Regjeringen bryter utredningsinstruksen, og det er det samme som å bryte loven, sier jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Universitetet i Oslo.

Han støttes av professor emeritus i jus Jan Fridtjof Bernt, som er ekspert på forvaltningsrett.

– Jeg synes dette er oppsiktsvekkende, for det er ikke grunnlag for å unnlate å sende denne saken på høring, sier han.

Mæland står på sitt

Kommunalminister Monica Mæland (H) forsvarer imidlertid valget om å droppe høringsrunden. Hun viser til at det har vært en langvarig høringsprosess med fylkestingene og at også Språkrådet er blitt hørt.

Hun mener innbyggere som har en oppfatning om saken, kan ta den direkte opp med sine stortingsrepresentanter.