Norge

Krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt ved Oslos sykehjem

Sykehjemsetaten i Oslo må spare 50 millioner kroner. Eirik Lae Solberg (H) reagerer på at det rødgrønne byrådet legger skylden for kuttene på forgjengerne.

Før valget presenterte daværende finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) det forrige byrådets budsjettforslag for 2016. Det nye, rødgrønne byrådet skylder på dette for budsjettkuttene ved sykehjemmene.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

— Jeg synes det er trist at vi har en byråd som ikke tar ansvaret for den situasjonen eldreomsorgen er i og det budsjettet hun selv har vært med på å legge frem og stemt gjennom i bystyret, sier Solberg.

Han er gruppeleder for Høyre i bystyret og tidligere finansbyråd.

— Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen må ta ansvar for sitt eget budsjettforslag. Partiene på venstresiden vedtok budsjettet, og de hadde mulighet til å gjøre justeringer hvis det var behov for det, sier han.

Sykehjemsetaten i oslo må spare ca. 50 millioner kroner. Det ble klart da de rødgrønne før jul vedtok kommunens budsjett for 2016. Ca. 40 av millionene må tas i sykehjemsdriften, både ved private og kommunale hjem.

Ved det private Hovseterhjemmet, som drives av Unicare, er konsekvensen at bemanningen reduseres med 13 av 125 årsverk.

LES OGSÅ:

Les også

Lei av å få bøter når han hjelper eldre ut i byen

Legger ansvaret på H/V/KrF-byrådet

Representanter for byrådspartiene har ved flere anledninger lagt ansvaret for kuttene på sine forgjengere. Det gjør også eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun sier de arvet underskuddet på 50 millioner fra det borgerlige byrådets budsjettforslag som ble lagt frem før valget.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

— Situasjonen var langt verre enn det vi trodde under valgkampen. De kommunale sykehjemmene har allerede kuttet, men det er grenser for hvor mye man kan kutte, sier Thorkildsen.I tillegg mener hun at de borgerliges budsjettsamarbeid gjennom flere år i realiteten har ført til en svekkelse av kvaliteten på sykehjemmene. Det blir færre eldre over 80 år som bor på sykehjem, siden flere bor hjemme lenger. Samtidig vedtok det daværende borgerlige flertallet at antall sykehjemsplasser skal opprettholdes. Det har gitt plasser som står tomme, som likevel koster penger i drift.

— Vi står da i en situasjon hvor vi må dekke inn omtrent 50 millioner, pluss at denne utviklingen fortsetter uten at man har lagt en plan. Jeg er sjokkert over hva jeg har overtatt fra de borgerlige, sier hun.

LES OGSÅ:

Les også

5 prosent dyrere hvis kommunen skal drive de kommersielle sykehjemmene

Mener de rødgrønne gjør situasjonen verre

Høyre gruppeleder mener byrådet nå bidrar til å forverre situasjonen for Sykehjemsetaten.

— De gjør situasjonen verre når de insisterer på å rekommunalisere sykehjem når vi vet at det vil koste eldreomsorgen mer penger og dermed forverre situasjonen for Sykehjemsetaten, sier Eirik Lae Solberg.

Han mener byrådet selv må ta ansvar for å styrke budsjettet, og viser til at kommunen har fått større overføringer fra staten, innført eiendomsskatt og høyere skatteinntekter enn forventet.

— At Oslo med vår høye befolkningsvekst har en krevende budsjettsituasjon, er ingen nyhet. Men hvis byrådet mener at det er en spesielt vanskelig situasjon for Sykehjemsetaten, burde de selv ha styrket etaten i budsjettet. Det er ekstra påfallende at de ikke gjør det når styrket eldreomsorg var et sentralt valgløfte fra Ap og SV.

Les også

  1. «Motbydelig mat til eldre er ikke bare moralsk forkastelig»

  2. Vil doble antall boliger på Fornebu

  3. Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil

  4. Politiet holder «svindelkurs» for Oslos eldre

  5. Mannen min er sykepleier. Gjør yrkesvalget ham til «en unormal mann, feminin, jentete»? | Ann-Chatrin Leonardsen