Norge

Krekar løslatt - dro til Ila for å hente sine saker

Mulla Krekar er løslatt etter at lagmannsretten frikjente ham fra tiltalen om trusler.

Brynjar Meling og mulla Krekar. Nesvold, Jon Olav

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

— Minst fire av ti jurymedlemmer har funnet at det bevist at han ikke har truet eller oppfordret noen til å ta livet av kurderen Halmat Goran, sier advokat Brynjar Meling til Aftenposten.

Mulla Krekar ble dømt til fengsel i ett og et halvt år i Oslo tingrett, for trusler og oppfordring til vold i forbindelse med et TV-intervju på NRK.

— Han ble nok litt overrasket selv. Han ville takke juryen, men det er det jo ikke lagt opp til at man skal, sier Meling til Aftenposten.

Torsdag ved 16-tiden var Krekar ifølge Meling på Ila fengsel for å hente sine saker. Hvor han nå vil oppholde seg vil Meling ikke kommentere.

Trusler og oppfordring til vold

Den 59 år gamle kurderen fra Nord-Irak som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, var i Oslo tingrett tiltalt for uttalelser han kom med i et NRK-intervju i februar i år. Politiet mente uttalelsene må oppfattes som trusler og som en oppfordring til å ta livet av en kurder.

I intervjuet sa Krekar at enhver som kjenner dødsstraffen til kurderen, «står fritt til å drepe ham». Han uttalte videre at han ville sende en «gave» til den som dreper vedkommende.

Uttalelsene falt bare en drøy måned etter at han hadde sonet ferdig en dom på to år og ti måneder for trusler mot statsminister Erna Solberg (H), samt mot den samme mannen og to andre norsk-kurdere som alle hadde deltatt i brenning av Koranen.

Også aktor var overrasket:

Det er statsadvokat Torunn Gran som har vært aktor i saken mot Krekar.

- Hva er din reaksjon?

— Vi må bare ta juryens kjennelse til etterretning. Og da er det slik at den ikke er begrunnet. Vi har bare konklusjonen, sier Gran til Aftenposten.

- Kan saken på noen måte ankes til Høyesterett?

— Nei, i utgangspunktet er juryens kjennelse i skyldspørsmålet endelig avgjort.

- Krekar løslates, til tross for at det er berammet et rettsmøte knyttet til utleveringsbegjæringen mot Krekar, i juni?

— I denne siste tiden har han vært fengslet i saken som nå har gått for lagmannsretten.

- Var du selv overrasket over kjennelsen?

— Ja, i den forstand at juryen har kommet til et helt annet resultat enn en enstemmig tingrett gjorde. Så ja, jeg var noe overrasket, sier Gran.

Lars Gule eneste på tilhørerbenken

— Frifinnelsen var nok litt overraskende, med tanke på hva vi har sett av runder i retten før, sier Lars Gule, forsker på ekstremisme. Han var eneste på tilhørerbenken da lagmannsretten trakk sin konklusjon.

— Hva tenker du spesielt på?

— Han har tolkninger av islam som er lite sympatisk i manges øyne. Derfor er det en seier for rettssikkerheten at juryen har vært uavhengig av forhåndsomtale, og har latt all tvil komme tiltalte til gode, sier Gule.

Retten behandler erstatningskrav fredag

Bistandsadvokaten til kurderen som mulla Krekar var tiltalt for å true, opplyser til VG at retten fredag vil behandle kravet om oppreisning.

– I morgen skal det være prosedyre om oppreisningskravet, som ikke tidligere har blitt behandlet. Jeg kan ikke si noe om hvilket beløp det er tale om, sier advokat Kristin Fagerholt Lund i advokatfirmaet Humlen tilavisen.

Han sier klienten er skuffet.

 1. Les også

  Krekar-kontakter slipper utlevering til Italia

 2. Les også

  Oslo tingrett skal avgjøre Krekar-utlevering i juni

 3. Les også

  Krekar fengslet i åtte nye uker

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mulla Krekar kan utleveres til Italia. Anker kjennelsen.

 2. NORGE

  – Dommen er åpenbart uriktig, sier Krekars forsvarsadvokat

 3. NORGE

  PST ber om fire uker i varetekt for Krekar: – Det er en falsk sak, sier Krekar.

 4. NORGE

  Kjent islamist møtte ikke i retten – skal være i utlandet

 5. NORGE

  PST har pågrepet mulla Krekar etter etterlysning fra Italia

 6. VERDEN

  Krekar-rettssaken utsatt igjen