Familier med dårlig råd kutter på julegaver

Mens lavinntektsgrupper planlegger å bruke 30 prosent mindre på julegaver i år enn i fjor, forventer folk med millioninntekt å øke sitt forbruk med 16 prosent.

Husholdninger med inntekt på inntil 400.000 kroner planlegger å bruke 2.750 kroner på julegaver, viser en studie YouGov har gjennomført på oppdrag for Nordea.

Voksne i husholdninger med inntekt på inntil 400.000 kroner planlegger å bruke 2.750 kroner hver på julegaver, viser en studie YouGov har gjennomført på oppdrag for Nordea. Det er en kraftig nedgang fra 3.860 kroner i fjor.

– Klasseskillet blir gjerne tydeligere i julehøytiden, konstaterer forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

– Dette kan være en tung bør å bære for mange, spesielt for barna. Mye kan imidlertid gjøres dersom du snakker med barna om hvilke forventninger de har til jul og forklarer hvorfor det ikke er mulig å innfri alle ønsker, legger hun til.

Undersøkelsen avdekker at voksne i husholdninger med millioninntekt planlegger å spandere julegaver for nesten 9.000 kroner hver i år. Det er en kraftig oppgang fra fjorårets forbruk for personer i denne gruppen. Da lå gaveforbruket på 7.600 kroner.

– Julen er en forbruksdrevet og kapitalkrevende høytid. For mange kan det være krevende å innfri forventningene, både fra andre og seg selv, sier Reitan.

Kjøpepress

Gjennomsnittsnordmannen planlegger å bruke 5.200 kroner på julegaver i år. Mens menn og kvinner bruker omtrent like mye på gaver, viser studien at folk på 55–65 år bruker over dobbelt så mye som de mellom 18 og 25.

For gruppen som tjener mellom 400.000 og 600.000, er det en oppgang på 11 prosent fra i fjor til i år i julegaveforbruket, mens det er en viss nedgang i pengebruken blant de husstandene som totalt sett tjener mellom 600.000 og 1 million.

Virke anslo nylig at nordmenn vil handle for rundt 10.700 kroner hver i desember i år. Av dette vil 4.460 kroner gå til dagligvarer, mens 6.250 vil bli brukt i andre butikker.

Reitan advarer mot å la seg rive med av gave- og kjøpepress.

– Redselen for å virke gjerrig kan bidra til at vi kjøper for mer, og til flere, enn vi strengt tatt må, sier hun.

– Samtidig jobber vi gjerne hardt for å innfri forventninger fra omgivelsene. Spesielt barna ønske vi ikke å skuffe på den dag som denne. For mange kan belastningen bli stor.

Lik trend

Når det gjelder totalt juleforbruk, er trenden den samme som for julegaver: Familiene med penger planlegger å bruke langt mer enn i fjor, mens lavinntektsfamilier strammer inn på forbruket.

Tallenes tale er at husholdninger med under 400.000 kroner i samlet inntekt tar sikte på å kutte sitt totale juleforbruk med 21 prosent, fra 6.000 til 4.750 kroner pr. voksne person.

I motsatt ende av skalaen vil de med over 1 million i husholdsinntekt øke forbruket fra knappe 13.000 til 15.450 kroner pr. person – eller 20 prosent.

Reitan har noen flere råd ved inngangen til en hektisk førjulstid: skriv gaveliste, sett budsjettmål, vurder kutt i antallet gaver og ikke kjøp julegaver på kreditt.

– For å redusere risikoen for å kaste mat er det lurt å vise måtehold når du handler julematen. Butikkene er også åpne i julen, sier forbrukerøkonomen.