Sandberg: Jeg skulle ikke tatt med jobbtelefon til Iran

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) innrømmer at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene da han tok med seg jobbtelefon på ferie i Iran.

Per Sandberg var på privat ferie i Iran i sommer.

– Jeg innrømmer selvfølgelig at jeg har gjort feil. Jeg burde varslet om reisen i forkant, og jeg skulle ikke tatt med jobbtelefonen til Iran. Det er alltid viktig å følge veiledende sikkerhetsrutiner, og jeg opererte ikke i tråd med rutinene. Dette har jeg tatt lærdom av, skriver Per Sandberg i en e-post til Aftenposten og flere andre medier torsdag.

Sandberg har opplyst at telefonen lå i bagasjen store deler av turen. Bilder han har delt på sosiale medier viser at han blant annet sto på vannski.

– Har fiskeriministeren fått tilbake telefonen og har man eventuelt fått noen konklusjon på om telefonen kan ha blitt tappet eller tuklet med?

– Nærings- og fiskeridepartementet har hatt dialog med PST om telefonen. Den har vært håndtert i tråd med våre sikkerhetsrutiner, og i samsvar med anbefalingene fra PST. Telefonen er nå hos PST, sier Per Sandberg i en e-post.

Tidligere etterretningssjef mener Sandberg burde vært mer varsom

Dagbladet har spurt om Sandberg hadde installert departementets saksbehandlingssystem på telefonen, noe kommunikasjonssjef Martine Røiseland bekrefter var gjort.

Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager mener imidlertid Sandberg burde vist mer varsomhet. At en sittende statsråd tar med seg sin private mobiltelefon til et land som er kjent for sin omfattende spionasje på vestlige land, finner han svært oppsiktsvekkende.

– Det er standard når man jobber i det offentlige å la sin private mobil ligge igjen hjemme. Særlig når man innehar posisjoner i departement eller forsvar, sier Kaldager til Fiskeribladet. Kaldager var tidligere leder for den norske etterretningsgruppen E 14.

Sandbergs kontakt med det norsk-iranske miljøet kan dessuten gjøre ham til en viktig brikke i Irans overvåking av eksiliranere, tror Kaldager.

– Land i Midtøsten er fullt på høyde med Vesten når det gjelder moderne spionasjeteknologi. Mobil og PC er svært enkelt å få tilgang til, sier Kaldager.

I intervjuet hevder Kaldager at Iran driver omfattende overvåking av iranere i Norge, blant annet fordi de er opptatt av dem som kritiserer regimet. Derfor mener han at en statsråd som har kontakt med iranere i Norge kan være interessant i en eventuell overvåking.