SFO-ansatt dømt for overgrep mot syv år gammel jente

En SFO-ansatt i Asker er dømt for seksuelt misbruk av en syv år gammel jente mens hun var på SFO.

Mannen har hele tiden nektet for å ha begått overgrep mot jenta, men ble ikke trodd, hverken i tingretten eller i lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett dømte mannen i 30-årene til ett år og ti måneders fengsel, samt 100.000 kroner i oppreisningserstatning, for seksuell omgang med en syv år gammel jente. Handlingen fant sted på skolen hvor mannen arbeidet som SFO-ansatt, skriver Budstikka.

Han ble også dømt i tingretten, men anket og lagmannsretten skjerpet straffen med to måneder og økte oppreisningserstatningen med 25.000 kroner.

Overgrepet mannen er dømt for, skjedde i 2010, men jenta fortalte ikke om saken før i 2016. Da startet politiet etterforskning mot mannen, som ett år tidligere var frifunnet i Asker og Bærum tingrett for tilsvarende forhold.

«I skjerpende retning må det for det første legges vekt på at (...) grovt utnyttet sin stilling som ansatt på SFO for å skaffe seg seksuell omgang med et syv år gammelt barn. I tillegg til eget hjem er skolen et sted hvor de yngste barna har et særskilt krav på å kunne føle seg trygge», står det i lagmannsrettens dom.

Offeret har senere fått alvorlige psykiske ettervirkninger av overgrepet, noe retten også finner skjerpende.