Strengere alkoholregler for flyplassansatte

Fra årsskiftet er det ikke bare flypersonell som kan alkotestes på norske flyplasser. Reglene skal også gjelde andre med ansvar for vedlikehold og sikkerhet.

Fra nyttår er det ikke bare de ansatte om bord på flyet, men også personell som jobber med flysikkerhet på bakken, som kan alkotestes på jobb. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix
  • og NTB

Luftfartstilsynet har foreslått en ny forskrift som innebærer at nye grupper blir omfattet av luftfartsloven. Nulltoleranse for rus på jobben vil dermed også gjelde for flyteknikere, ansatte i kontrolltårnet og bakkeansatte med oppgaver av betydning for flysikkerheten, skriver bransjenettstedet Flysmart24. Disse gruppene kan bli kontrollert av politiet, slik flygende personell blir i dag.

Forslaget er sendt ut på høring, for å se om det er noe som bør endres før de nye reglene innføres.

Blant dem som skal underlegges bestemmelsene i luftfartsloven, er værtjenesten, de som sjekker inn passasjerer og håndterer bagasje og frakt, personell som fyller drivstoff på flyene og de ansatte i branntjenesten.

Luftfartstilsynet har per i dag ingen konkret oversikt over omfanget av rus blant sikkerhetskritisk personell på bakken.

– Vi mener likevel, i likhet med Samferdselsdepartementet, at det skal være nulltoleranse for påvirkning av rusmidler for disse ansatte, sier juridisk direktør Nina B. Vindvik, til Flysmart24.

Les også

Etter 20 år i samme jobb, mistet han adgangen til flyplassen på dagen. Ingen får vite hvorfor.