Norge

Hun har intervjuet hjemvendte fremmedkrigere: – De er mennesker, ikke maskiner

Møtet med fremmedkrigere er i stor kontrast til de ekstremistene Siri Høyem Kristiansen er blitt forespeilet gjennom mediene.

Siri Høyem Kristiansen mener fremmedkrigere må bli møtt som mennesker. Dimitri Koutsomytis

 • Inger Lise Hammerstrøm
  Journalist

– Jeg har møtt menn i ulik alder, som er høflige, tar meg i hånden, gir meg en klem og er veldig imøtekommende. Dette er i stor kontrast til de ekstremistene jeg er blitt forespeilet gjennom mediene.

– De kan vel være begge deler?

– Ja, og det er nettopp det. De er mennesker, ikke maskiner, sier Siri Høyem Kristiansen. Hun er vernepleier og har bidratt med et kapittel i antologien Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Hun har brukt over 40 timer på å snakke med terrordømte før og under soningen.

– Gjennom å møte dem med respekt og en empatisk holding, men samtidig også være kritisk, kan det utvikles en arbeidsrelasjon, sier hun.

– En utfordring som krever ekstra innsats

– Fremmedkrigeren har fått enorm oppmerksomhet. De er blitt hengt ut i mediene som et monster med navn og bilde, sier Sofie A. E. Høgestøl.

Hun er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, og har gitt ut antologien Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.

Hun mener terrordømte er en gruppe straffedømte som krever en bestemt form for behandling, og ikke kan sidestilles med pedofili- eller voldtektsdømte.

Menneskerettighetsforsker Sofie A. E. Høgestøl mener terrordømte krever en bestemt form for behandling. UIO

 • Les: Som skoletaper fikk Sofie høre at hun ikke burde sikte så høyt. Nå er hun tidenes yngste i Nobelkomiteen.

– Når de skal tilbake i samfunnet fire–fem år senere, er det derfor en utfordring som krever ekstra innsats, sier hun.

Opplever kriminalomsorgen som for streng

Flere av de straffedømte Kristiansen har snakket med, sier de opplever kriminalomsorgen som for streng.

– Mange sier de opplever å bli utsatt for strengere kontroll og mer ransaking av cellen enn de andre innsatte, forteller Kristiansen.

– Frihetsberøvelse er vel en del av straffen, og de soner tross alt for tilknytning til en organisasjon som står bak ekstreme handlinger?

– Det kan være helt riktig at det skal være sånn. Men i rehabiliteringsøyemed er det viktig med flere tiltak enn kontroll, sier hun.

– Klar arbeidsdeling mellom kriminalomsorgen og PST

Assisterende direktør i Kriminalomsorgen Øst, Jan-Erik Sandlie, mener de har belegg for den utvidede kontrollen.

– Vi gjør det vi mener er riktig og nødvendig i disse sakene. Det er alltid konkrete og individuelle vurderinger som ligger bak kontroller som gjennomføres, sier han.

– Er det en tydelig rollefordeling mellom kriminalomsorgen og PST?

– Vi har ansvaret for at dommen skal bli gjennomført. Det er en klar arbeidsdeling mellom kriminalomsorgen og PST, svarer Sandlie.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Fremmedkrigere
 2. Rehabilitering

Relevante artikler

 1. NORGE

  Nå skal de første IS-dømte tilbake til samfunnet. Kommunene er ikke klare, mener forsker.

 2. A-MAGASINET

  Hva skal til for å omvende en ekstremist?

 3. NORGE

  Her er den ukjente fabrikken som lager metadon til norske pasienter

 4. NORGE

  Kvinnen som danset med Giske på bar, til TV 2: – Jeg sa til VG at jeg ikke ønsket å medvirke i saken

 5. KRONIKK

  Bekjempelse av høyreekstrem terror krever andre metoder enn forebygging av negative holdninger hos folk flest

 6. SPORT

  Slik reagerer håndballprofilene på den triste beskjeden