Bomringer og rushtidsavgift fører til nye reisevaner

4 av 10 tror de kommer til å endre reisevanene når bomringene åpner 1. oktober, viser en fersk meningsmåling. Størst er endringene i Sandnes, der 45 prosent av de spurte svarer de vil endre bruk av transportmiddel.

En fersk meningsmåling viser at det er flest i Sandnes som sier at de i stor grad eller noen grad vil endre bruk av transportmidler når de nye bomringene kommer.

Respons Analyse har på oppdrag fra Aftenbladet og NRK Rogaland gjennomført en meningsmåling i de fire kommunene på Nord-Jæren.

38 prosent svarer at de tror de kommer til å endre bruken av transportmidler etter at den nye bompengeordningen er innført på Nord-Jæren.

– At 25 prosent svarer i noen grad og 13 prosent svarer i stor grad, tilsammen 38 prosent, vil ha betydelig virkning på trafikken, sier Idar Eidset, seniorkonsulent i Respons analyse.

Flest i Sandnes vil endre reisevaner

– Folk i Sandnes er de som i størst grad ser for seg endring i transportbruken, og det er folk i yrkesaktiv alder som først og fremst vil endre vanene sine. Bompengeordningen har innvirkning på hverdagen til folk som ser seg nødt til å endre transportbruken sin, sier Eidset.

I Sandnes svarer 45 prosent at de i stor eller noen grad vil endre bruk av transportmidler etter at de nye bomringene er tatt i bruk. I Sola er andelen 39 prosent, mens det i Stavanger er 36 prosent og i Randaberg 24 prosent.

Sandnes har også det største andelen som svarer at de i stor grad vil endre reisevanene, der hver sjette av de spurte sier de kommer til å gjøre det. I Stavanger er andelen 12 prosent og i Sola 11 prosent.

– Hvorfor er det så mange i Sandnes som vil endre reisevanene sine når vi nå får nye bomringer og rushtidsavgift, ordfører Stanley Wirak?

– Det er komplisert å reise. Bedre kollektivtilbud hadde endret dette, sier Sandnes-ordføreren, som ikke er overrasket over de høye tallene i Sandnes.

– Hva tenker du om svarene i denne meningsmålingen, Joachim Weisser?

– Høyt tall i Sandnes

– La meg først si at det er vanskelig å bedømme om dette er et høyt tall for endring av reisevaner for dem som er spurt i Sandnes, sier Weisser. Han er assisterende fylkessamferdselssjef i Rogaland.

Han tror at årsaken til at det er færre i Stavanger som sier de vil endre bruk av transportmidler når de nye bomringene kommer, skyldes at mange allerede går og sykler der, og at avstandene er kortere.