Dommer: Bevisene holdt ikke i Sult-saken

Både Nokas-dømte Metkel Betew og Bandidos-leder Lars Harnes risikerte lange forvaringsstraffer, men ble frikjent på flere punkter i den såkalte mafiarettssaken.

Metkel Betew i rettssalen fredag.

– Jeg er meget godt fornøyd med at min klient ble frifunnet på tre av de alvorligste tiltalepunktene, sier Metkel Betews forsvarer Marius Dietrichson til NTB.

Sammen med Bandidos-topp Lars Harnes og elleve andre har Betew stått tiltalt i den svært omfattende rettssaken i Oslo tingrett. Betew ble frifunnet for drapsplaner mot Imran Saber, ransforbund med planer om å rane en verditransport på Gardermoen og innførsel av 20 kilo av det narkotiske stoffet MDMA til Norge.

Imidlertid ble han dømt til fem år og fire måneders fengsel for å ha vært hjernen bak innførselen av 50 kilo cannabis. Straffen kommer på toppen av de siste fire årene av forvaringsdommen for Nokas-ranet, som Betew nå er i gang med å sone.

– Ikke sterke nok beviser

Også Harnes ble frikjent for drapsforbund, med ble dømt til fem års fengsel for blant annet ulovlig besittelse og bruk av våpen. Straffene for de to er dermed langt mildere en aktors påstand om forvaring i inntil 20 år for Betew og 14 år for Harnes.

– Bevisene er verken hver for seg eller samlet sterke nok til å bevise klare planer om å drepe Saber, slo dommer Nini Ring fast i retten.

Den omfattende dommen er på hele 179 sider, og bare utdrag av den ble derfor lest opp i Oslo tingrett fredag formiddag.

To av de øvrige tiltalte ble helt frikjent, mens de andre ble idømt fengselsstraffer på mellom ett og sju år. Fire av de tiltalte anket dommen på stedet, mens de øvrige tok betenkningstid.

Det gjorde også aktor Alvar Randa.

– Vi har ikke lest hele dommen, men merker oss at retten på flere punkter framhever at det er beviskravet som er grunnen til at de frifinner. Nå skal vi gå grundig gjennom dommen, sier Randa til NTB.

Han avviser at politiet har gjort en for dårlig jobb i saken.

– Politiarbeidet har vært meget grundig etter mitt skjønn, sier han.

Danske politiagenter

Narkotikadelen av saken dreier seg om innførsel av i alt 50 kilo hasj og marihuana og 20 kilo av stoffet MDMA.

Den pikante saken har væt spekket med detaljer om mislykkede smuglingsforsøk, en ellevill bobilferd og ikke minst hvordan tre danske politiagenter gikk undercover for å skaffe beviser mot de tiltalte.

I retten hevdet forsvarerne til flere av de tiltalte at politiet hadde gått altfor langt i sine metoder, og at de gjennom ulovlig politiprovokasjon hadde lurt deres klienter til å begå kriminalitet.

– Gikk for langt

Når det gjelder hasjinnførselen, var undercover-agentenes arbeid innenfor lovens grenser om politiprovokasjoner, mener retten. Men dommer Ring mener de tre agentene gikk altfor langt når det gjelder MDMA-stoffet, som agentene selv brakte til Norge.

– Det er rimelig tvil om MDMA-partiet i det hele tatt ville blitt innført dersom det ikke var for agentene. Derfor regnes politiaksjonen som i strid med loven, sa Ring i retten.

Alle som var tiltalt på dette punktet, ble derfor frifunnet.

I dommen heter det også at det er betenkelig at politiet, etter å ha samlet tilstrekkelig bevis mot ligaen i form av hasj, går i dialog om ytterligere kriminalitet.

– Det innebærer en betydelig fare for ytterlig kriminalisering av de tiltalte fra politiets side, sa Ring.

Operasjon Sult

Betew ble pågrepet i august 2014, bare et drøyt år etter at han slapp ut av fengsel etter å ha sonet ti år av forvaringsdommen på 14 år som han fikk etter Nokas-ranet.

Etter løslatelsen iverksatte politiet umiddelbart en større spaningsaksjon mot ham under navnet «Operasjon Sult».