Norge

Helikopteret var i kontakt med hjelpemannskap på bakken

DRØBAK (Aftenposten): Flyvesjef Erik Normann sier at de som er om bord i luftambulansen må forholde seg til seks radioapparater, og at forskjellige typer nødnett gir utfordringer.

  • Arild Færaas

Politi, helse og brann i Nordre Buskerud politidistrikt har ennå ikke tatt i bruk nødnettet, som gjør det lettere for de ulike nødetatene å snakke direkte med hverandre.

I minuttet før helikopteret styrtet var det sambandskontakt mellom ambulansen på ulykkesstedet, AMK-sentralen Vestre Viken i Drammen og helikopteret.

Det var lenge uvisst om helikopteret ville klare å fly over Sollihøgda, da det var lavt skydekke og snøbyger i området.

Skulle lande

Ambulansemannskapene var opptatt med å hjelpe den skadde trailersjåføren inne i ambulansen, der han lå på en båre.

De meldte i fra til AMK-sentralen at de så at helikopteret var på vei inn for å lande, men deltok ikke i selve arbeidet med å sikre en trygg landing.

Det var således radiosamband mellom helsemannskaper på bakken, men ikke de fra brannvesen og politi som skulle bistå med å ta ned helikopteret.

De forsøkte å kalle opp helikopteret på en redningskanal, men helikopterpiloten har trolig ikke lyttet til den på dette tidspunkt.

— Politiet på stedet forsøkte å kalle opp heilkopteret i redningskanal 1 flere ganger. De oppnådde ingen kontakt, opplyser stabssjef Kjell Magne Tvenge til Aftenposten.

- Seks radioapparater

– Grunnen til at vi har flerekommunikasjonskanaler, er blant annet at Norge bygger ut et digital nødnetttrinnvis. Vi forholder oss til det nye, digitale nødnettet i tillegg til detgamle helseradionettet. Det er i tillegg kommunikasjon med alle nødetater somer på stedet, sier Normann.