Norge

- Vi må nettopp motstå den fristelsen det er å gjøre ham spesiell

Det var bred enighet om ikke å lage særregler for terroristen Anders Behring Breivik. Jurister, filosofer og professorer er uenig om man faktisk klarer det.

- Vi må rett og slett greie å behandle han som en helt alminnelig dømt – vi må nettopp motstå den fristelsen det er å gjøre ham spesiell, sier filosof Einar Øverenget om Anders Behring Breiviks straffegjennomføring. Øverenget var sakyndig vitne for forsvarersiden under 22.juli-rettsaken. Solum, Stian Lysberg

 • Kjetil Østli
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Anders Behring Breivik (35) har sittet 33 måneder isolert i fengsel uten kontakt med andre innsatte. Nå vurderer han å gå rettens vei for å få isolasjonen kjent rettsstridig.

Juseksperter og advokater sier at den lange isolasjonen utfordrer grunnleggende prinsipper for soning og straff.

Les også:

Les også

Hva skjer når norske straffeprinsipper møter en mann som har drept 77 mennesker?

Rettsstaten

Siden sommeren 2011 har terroristen sittet på «særlig høyt sikkerhetsnivå» på Ila i Bærum og i Skien fengsel.

Det er Norges strengeste soningsregime og benyttes i svært få tilfeller når det er særlig fare for at den innsatte kan rømme, eller ved fare for gisseltagning eller fare for ny, alvorlig kriminalitet.

Massedrapsmannen Breivik er en utfordring for det norske retts— og straffesystemet, men det var bred enighet om at de ekstreme ugjerningene han gjorde ikke skulle klare å forandre rettsstaten Norge.

To og et halvt år etter udåden: Består rettsstaten Norge testen?

Erling Johannes Husabø, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen svarer slik på spørsmålet:

— Jeg synes rettssaken ble gjennomført på en måte som besto denne testen. Men det er viktig også å stille spørsmålet i relasjon til behandlingen av Breivik i dag, slik Aftenposten her gjør. Selv har jeg ikke så detaljert innsikt i hvordan Breivik blir behandlet, at jeg kan svare et sikkert ja eller nei på dette, sier han.

Les også:

Les også

Derfor skriver vi om Behring Breiviks soningsforhold

— Kan vanskelig sammenlignes

Frode Sulland, leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen. Karlsen, Anette

Frode Sulland, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, synes det er for tidlig å trekke konklusjoner om rettsstaten Norge har bestått testen så langt etter terroren.— Anders Behring Breivik er en helt ekstraordinær innsatt – det er ingen andre i norske fengsler med en slik historie. Dermed kan man ikke si at det lages «særregler» fordi han behandles annerledes enn andre. «Reglene» som anvendes er generelle i utgangspunktet, men den konkrete anvendelsen av dem kan vanskelig sammenlignes med andre tilfeller, sier Sulland.

Mener testen kommer senere

Einar Øverenget, som har doktorgrad i filosofi og var med på å starte ACTIVA Humanistisk Akademi for 14 år siden, mener rettsstaten «stort sett» har bestått testen.

— Testene kommer når vi begynner å nærme oss spørsmål som gjelder hvor lenge han skal sitte isolert og om lang, lang tid når 21 år er gått. Vi må rett og slett greie å behandle ham som en helt alminnelig dømt – vi må nettopp motstå den fristelsen det er å gjøre ham spesiell, sier Øverenget, som ble kalt inn som sakkyndig vitne av forsvarerene til terroristen i 22.juli-rettsaken.

- Bare delvis bestått

Kristian Andenæs, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo mener derimot vi ikke har klart å holde enigheten om ikke å lage særregler for terroristen.

— Nei. Dersom vi med regler inkluderer retningslinjene som legges til grunn for behandlingen av Behring Breivik, er det skapt et regime som i realiteten er unikt og fungerer som særregler, sier han.

Han mener rettsstaten Norge bare delvis har bestått testen så langt.

— Straffesaken ble gjennomført på en måte som det står respekt av. Straffegjennomføringen er det så langt grunn til å kritisere. Det er ikke tilstrekkelig balanse mellom hensynet til sikkerhet og hensynet til human fangebehandling. Human fangebehandling har alle fanger krav på, uansett hva vi måtte mene om hva de har gjort, sier Andenæs.

- Ser ikke lovende ut

Forsvarsadvokat Harald Stabell svarer slik på spørsmålet om vi har klart ikke å lage særregler for terroristen.

— Det ser ikke slik ut.

- Mener du rettsstaten består testen, Stabell?

— Per i dag ser det ikke lovende ut, sier han.

- Ingen særregler

Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet avviser at det er noen særregler rundt Behring Breivik.— Vi forholder oss enhver tid til det gjeldende regelverket, sier hun.

Hun sier det faller utenfor hennes rolle å vurdere rettsstatens samlede håndtering av saken.

— Om kriminalomsorgens del vil jeg fremheve at vi har lang erfaring i å takle ulike innsatte, herunder gjennomføre forvaringsstraff og særlig høyt sikkerhetsnivå. Kriminalomsorgen har meget kompetente medarbeidere som hver dag håndterer store utfordringer på en profesjonell måte, sier hun.

- Viktig å stille spørsmålet

Vollan får full støtte av forsvarsadvokat John Christian Elden. Han mener rettsstaten i "grove trekk" har bestått testen og at det heller ikke er riktig å si at det lages særregler for Breivik.

— Han behandles innenfor de samme reglene som gjelder for andre, men det er lett å få et inntrykk via media om at kriminalomsorgen tøyer reglene for å tilpasse dem Breiviks person, sier Elden.

Henrik Syse, filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og koordinator for et forskningsprosjekt om norsk identitet og virkelighet etter terrorhandlingene 22. juli, sier saken er særegen og at den slik sett vil måtte fremstå som en sak der spesielle regler gjelder.

— Jeg vil likevel mene at vi har behandlet ham ut fra rettsstatens allmenne bestemmelser, slik disse kommer til anvendelse i ekstreme saker, sier Syse, som mener rettsstaten har bestått testen så langt.

— Ja, jeg synes det. Men det er hele tiden viktig å stille spørsmålet.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  NRK: Staten anker Behring Breivik-dommen

 2. NORGE

  Sejersted om Behring Breivik: Ser på seg selv som den unge Adolf Hitler i fengsel

 3. NORGE

  «Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett»

 4. NORGE

  Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier i dag

 5. NORGE

  Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold: Ikke brudd på menneskerettighetene

 6. NORGE

  Regjeringsadvokaten om tingrettsdommerens Behring Breivik-vurdering: Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert