Norge

Vil legge om hele drosjenæringen for å stoppe juks

Flere taxieiere leier ut løyvet ulovlig og tjener tusenvis av kroner uten å jobbe. Nå vil Regjeringen endre hele taxi-systemet.

Regjeringen varsler store endringer i taxibransjen. Blant annet er det snakk om frislipp av løyver. Foto: Dag Grundseth

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

En taxisjåfør som har vært i yrket i noen år, kan få eget løyve fra kommunen og starte egen bedrift.

Siden det er langt flere sjåfører som ønsker eget løyve enn det kommunen kan tilby, har det oppstått et svart marked for utleie av løyver.

For noen dager siden kunne Aftenposten fortelle at flere eiere fremleier drosjeløyvet sitt ulovlig, uten tillatelse fra kommunen. Prisen i det svarte markedet ligger på minst 6000–7000 kroner i måneden. Oslo kommune har den siste perioden reagert og vil kalle tilbake løyvene.

  • LES OGSÅ: Vektere på legevakten tok taxi på kommunens regning etter fuktig bytur. Begge mistet jobben.

Roser Oslo kommune

– Det er en ulovlig praksis som må stoppes, sier Anders B. Werp (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Selv om Oslo kommune har avdekket flere taxieiere som både leier ut og leier inn løyver ulovlig, så har kommunen foreløpig ikke sanksjonert mot dem som betaler for å leie et løyve.

Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

– Hvis man driver ulovlig med åpne øyne og undergraver et tillitsbasert system, så må det få konsekvenser for begge parter. Her bør kommunen vurdere å politianmelde forholdet, sier Werp.

Vil foreslå nytt løyvesystem

Han sier departementet nå jobber med et lovforslag, og ser på hele drosjereguleringen.

I dagens system er drosjeløyve er behovsprøvd, det vil si at det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet.

– Ett av elementene er å oppheve behovsprøvingen. I praksis vil dette bety at alle som oppfyller kriteriene og søker om det, skal få løyve, sier Werp.

Dette vil også gjøre det mindre attraktivt å være løyvehaver.

– Når vi fjerner ordningen der hvert fylke bestemmer hvor mange løyver de skal ha, vil ikke taxiløyver være et knapphetsgode lenger, sier Werp.

Han mener det ikke fører til for mange drosjer, fordi markedet vil regulere seg selv.

Forslaget er planlagt sendt ut på høring i løpet av 3. kvartal 2018.

Bransjen fornøyd med kontroller

Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, synes det er positivt at Oslo kommune har bestemt seg for å slå hardt ned på juksere i bransjen.

– Det er riktig å tilbakekalle løyvene hvis det er snakk om fremleie uten tillatelse, sier Trevland.

I disse dager jobber forbundet med et innspill til departementet i forbindelse med det nye lovforslaget. Den jobben pågår fremdeles. Trevland kan derfor ikke si hva forbundet lander på.

Han legger likevel ikke skjul på at forbundet har alltid vært imot frislipp, og er det fortsatt. Dette fordi forbundet mener at drosjemarkedet ikke er selvregulerende.

– Vi er opptatt av at uansett hva som skjer, så må vi ha konkurranse på like vilkår, sier Trevland.

Les mer om

  1. Anders B. Werp
  2. Samferdselsdepartementet
  3. Oslo kommune
  4. Kollektivtransport
  5. Behovsprøving