Norge

Samlet politiker-nei til prevensjonsplikt

Helsepolitikere er bekymret for de ca. 50 spedbarna som blir født med abstinenser hvert år. Men de vil heller overbevise kvinner i LAR om at de ikke bør bli gravide, fremfor å tvinge dem til prevensjonsbruk.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Barneombud Anne Lindboe mener norske barn må få slippe å fødes med abstinenser, og har foreslått at kvinner i LAR bør forpliktes til å bruke prevensjon.

Lindbo bekymret for spedbarn som skjelver så de får gnagsår i vuggen: Kvinner på metadon må bruke prevensjon

Stortingspolitikere ønsker ikke påbud om prevensjon til kvinner som får metadon eller Subutex, men vil forsøke andre virkemidler.

Ruth Grung, Ap. Foto: Bergens Tidende

— Dette er barn vi kunne ha hjulpet bedre, sier Ruth Grung (Ap), stortingsrepresentant og medlem av helsekomiteen. Partiet foreslår nå en rekke tiltak for å sikre nyfødte en bedre start på livet.

De mener alle kvinner med kjent rusproblematikk bør anbefales å bruke langtidsvirkende prevensjon.

— Fastlegene må snakke med sine rusavhengige pasienter om den store faren fosteret utsettes for ved bruk av rusmidler. Dette gjelder alle former for rus, også alkoholmisbruk. De som ikke har råd selv bør kunne tilbys gratis, langtidsvirkende prevensjon.

Arbeiderpartiet fremmer følgende forslag for Stortinget:

 • Tilbud om legemiddelassistert behandling (LAR) må ledsages av et tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon for kvinner.
 • Debatten om bruk av langtidsvirkende prevensjon bør være et kriterium for deltagelse i LAR må reises på nytt
 • Alle rusavhengige kvinner blir møtt med en anbefaling om å bruke langtidsvirkende prevensjon fra fastleger.
 • Dette tilbudet må være tilgjengelig uavhengig av økonomisk situasjon.
 • Alle gravide rusavhengige må sikres umiddelbar behandlingsplass og bli prioritert i behandlingskø. Arbeiderpartiet ønsker å etablere et prinsipp om at medikamentell rusbehandling i utgangspunktet ikke er forenelig med graviditet.
 • Arbeiderpartiet ber helseministeren igangsette systematisk forskning på graviditet i LAR og eventuelle senskader av barn født i rusavhengighet.

SV: Tvang blir utpressing

Siv Elin Hansen,(SV) sier man ikke bør anbefale kvinner som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) å bli gravide.

afp000634448-H8wuXKsiKz.jpg Foto: Roald, Berit

— Abstinenser og babyer hører ganske enkelt ikke sammen. Samtidig er det vanskelig, om ikke umulig, å sette som absolutt krav til et menneske at hun skal bruke prevensjon for å få helt nødvendig medisinsk hjelp. Det er en form for utpressing som ikke hører hjemme i det norske helsevesen.

Hansen mener informasjon gratis prevensjon og veiledning til de gravide må prioriteres.

— Forskning på konsekvensene er helt på sin plass. Her må stemmen til fagmiljø og de det gjelder veie tungt.

Også Tone Wilhelmsen Trøen, (H) mener informasjon og oppfølging fra forskrivende lege og de som følger opp LAR-behandlingen må intensiveres slik at kvinner er orientert om konsekvenser ved opiatbruk og graviditet.

Høyre: Frykter at kvinner slutter med behandling

— Det er generelt et stort behov for lettere tilgjengelig, men også mer persontilpasset informasjon til kvinner når det gjelder medisinbruk og graviditet. Vi må unngå at kvinner slutter med nødvendig behandling av redsel for skader på fosteret og vi må trygge kvinner på de viktige beslutningene rundt hvorfor det er viktig å unngå graviditet, særlig under opiatbehandling.

Tone Trøen Wilhelmsen (H). Foto: Stortinget

Trøen frykter at et krav om langtidsprevensjon for å kunne være i LAR, vil kunne skyve noen ut av nødvendig legemiddelassistert rehabilitering.

— Det vil ikke løse utfordringen, men kan føre til at kvinnene forblir rusavhengige og uten noen veiledning eller kontroll i forhold til svangerskapsforebyggende arbeid, sier hun.

Lurer du på om du kan ta med barnet ditt ut? Ikke under ti minus, sier rettsmedisiner.

KrF: Kvinnene bør få gratis prevensjon

Olaug Vervik Bollestad (KrF) ønsker som SV at kvinner i fertil alder som starter på LAR får tilbud om gratis prevensjon, og da fortrinnsvis langtidsvirkende prevensjon. Hun mener at retningslinjene for LAR bør revideres og at det bør være krav til nedtrapping og avslutning av LAR om man blir gravid under LAR behandling av hensyn til barnet.

afp000406248.jpg Foto: Bjørge, Stein J./Aftenposten

— Mye tyder på at LAR også gir senskader for barnet utover de utrolig sterke abstinensene de får etter fødsel. Mye tyder på at LAR også gir senskader for barnet, selv om forskningen ikke er ensidig så betyr ikke det at man skal la retningslinjene for LAR stå slik som de er nå.

Olaug Bollestad (KrF).

Frp: Kan ikke sette vilkår

Også Kari Kjønaas Kjos, Frp, er motstander av prevensjonstvang.

— Dette vil oppfattes som at vi setter vilkår for å få livreddende hjelp, men jeg forutsetter at man gir informasjon om at et foster også vil ta opp i seg den medisinen som mor tar, og at vi vet at dette betyr at det er stor sjanse for at man føder et barn med abstinenser. Dette må helsevesenet være mer ærlig på.

 1. Les også

  Ni av ti velger abort når fosteret har Downs

 2. Les også

  Baby falt i gulvet under fødsel

 3. Les også

  Ambulansen skulle redde liv. Da VIP-bilene kom, var det bråstopp

Stortingspolitikere vil ikke tvinge kvinner som får metadon eller subitex til å ta p-piller eller operere inn p-stav.

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Barneombudet mener Bent Høie svikter metadonbarna: - Mens vi venter på en konferanse, fødes barn som kan få varig hjerneskade

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Ikke alle kvinner skal få barn når de vil

 3. NORGE
  Publisert:

  Vil hindre at rusavhengige blir gravide

 4. NORGE
  Publisert:

  – Gravide blir bedt om å være forsiktige med hodepinetabletter. Hvorfor er det greit med metadon?

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Babyer må få slippe å fødes med abstinenser, påført dem av voksne.

 6. NORGE
  Publisert:

  Sterke reaksjoner på Høies utsettelse: – Vi kan ikke gamble med nyfødtes helse