Birger Vikøren midlertidig ansatt som SSB-direktør

Vikøren er i dag stabsdirektør i Norges bank. Han er ansatt for en periode på seks måneder fra og med torsdag neste uke.

Birger Vikøren er ansatt for en periode på seks måneder.

SSB-direktør Christine Meyer gikk av natt til mandag.Vikøren kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank og har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1986. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra 1994.

SSB-direktør Christine Meyer gikk av natt til mandag. Samme dag ble Bjørnar Gundersen utnevnt som fungerende SSB-sjef fram til Finansdepartementet fikk på plass en konstituert midlertidig direktør.

Ble spurt tirsdag

Vikøren uttaler i en pressemelding at han fikk forespørselen om jobben tirsdag og at han takket ja etter å ha tenkt seg litt om.

– SSB har viktige samfunnsoppgaver og flinke medarbeidere, og det er to ting som alltid har vært viktig for meg ved jobbvalg, sier han.

– Jeg merker meg at det har vært reist bekymringer eksternt om SSB kan levere på deler av sitt samfunnsoppdrag. Det er en bekymring jeg vil gripe fatt i med det samme i samarbeid med resten av organisasjonen og i god dialog med styret og departementet, sier Vikøren.

Finansdepartementet opplyser at åremålsstillingen som administrerende direktør i SSB vil utlyses i god tid før Vikørens tilsettingsperiode opphører.